Hvad er personlighedstests?

Personlighedstests er en vigtig del af ansættelsesprocessen, især i store virksomheder.Mens færdighedstests kan afsløre en potentiel kandidats kognitive evner, sikrer personlighedstests, at potentielle arbejdsgivere får et indblik i det, som en færdighedstest og et CV ikke kan vise. Hvad er kandidatens personlige styrker og svagheder? Hvor stærk er din motivation for den opslåede stilling? Passer kulturen sammen?

Især når det gælder besættelse af lederstillinger, er personlighedstests meget populære, fordi særlige kvaliteter er nødvendige, især i disse stillinger. En leder eller chef skal være dominerende, proaktiv og åben over for nye idéer inden for sunde rammer. Så for at se, om kandidaten har disse egenskaber, bruger mange virksomheder personlighedstests.

Ud over lederstillinger kan personlighedstests også bruges til enhver anden stilling for at se, i hvilket omfang kandidaten har bløde færdigheder (f.eks. teamwork), arbejdsmoral og manerer. Personlighedstests kan også bruges til at vurdere ansøgerens generelle holdning og evne til at træffe beslutninger.

Det er også særligt vigtigt for virksomheden at se, i hvor høj grad kandidaten passer ind i virksomheden, både om der er et menneskeligt og fagligt match, men i særlig grad om der er et kulturelt fit.

Hvem tilbyder personlighedstests?

Hvis du bliver indkaldt til en vurderingstest i den nærmeste fremtid, er det meget muligt, at du også skal gennemgå en personlighedstest.
De velkendte udbydere af typiske færdighedstests tilbyder normalt også en personlighedstest.

Så hvis du skal testen i en færdighedstest fra en af følgende udbydere foran dig, er det tilrådeligt også at se på de supplerende personlighedstests:

  • SHL-test
  • Predictive Index (PICA)
  • Cubiks
  • Saville
  • Thomas International

Hos Test The Talent kan du forberede dig grundigt på færdighedstests fra disse testudbydere, så du kan opnå det bedst mulige resultat i den endelige test.

Personlighedstests er lidt anderledes. Forberedelse er kun mulig i begrænset omfang, fordi denne type test undersøger din personlighed, som er vanskelig at træne Desuden er der ingen rigtige og forkerte svar.

I det følgende får du at vide, hvorfor det stadig giver mening at tage personlighedstests, hvilke test der findes, hvordan de er opbygget, om du stadig kan forberede dig i et vist omfang, og hvilke personligheder virksomheder kigger efter i ansøgningsprocessen.

Kan du forberede dig på en personlighedstest?

Ja, det kan du! Men du kan ikke træne dig til det, og du kan heller ikke umiddelbart påvirke resultatet på nogen måde.
Testen afslører din personlighed og giver rekrutteringsteamet vigtige oplysninger om, hvorvidt du passer til stillingen. Da du ikke rigtig kan træne din personlighed, kan du heller ikke træne dig til testen.

Det, du kan og bør gøre, er at se på teststrukturen, virksomhedens værdier og opgaverne i dit ønskede job. Du bør spørge dig selv, hvad der kræves i denne stilling, og om og i hvilket omfang du besidder disse kvaliteter. Du kan også tænke over, hvad virksomheden ønsker at høre, og besvare spørgsmålene i overensstemmelse hermed. Det bør du dog kun gøre i et vist omfang, for i sidste ende vil testen vise, om du har de kvaliteter, der er nødvendige i den nye stilling, eller ej. Så hvis du besvarer spørgsmålene på den måde, som virksomheden ønsker at høre dem, vil det i sidste ende vise sig, når du får jobbet. Så prøv hellere at besvare spørgsmålene så ærligt som muligt og forbered dig grundigt på den tilhørende færdighedstest.

Disse virksomheder tilbyder følgende personlighedstests:

SHL OPQ32 – Spørgeskema om erhvervsmæssig personlighed

I denne test skal du svare på spørgsmål om din adfærd, som igen fortæller dig om dine karaktertræk og om, hvorvidt de svarer til de egenskaber, der kræves i den stilling, du søger. Du får fire udsagn for hvert spørgsmål og skal angive, hvilket udsagn du er mest enig i og hvilket udsagn du er mindst enig i. Der er ingen tidsbegrænsning. Generelt skal ansøgerne bruge ca. 30-40 minutter på at besvare de i alt 104 spørgsmål.

PICA – PIBA Adfærdsvurdering

Testen tager ca. 5-10 minutter og består af to forskellige dele. Del 1 indeholder 86 adjektiver. Du bliver bedt om at vælge de adjektiver, der bedst afspejler dig og din adfærd. Del 2 indeholder den samme liste med adjektiver, men denne gang skal du angive, hvilke adjektiver andre ville bruge til at beskrive dig. Dine svar fra begge dele vil blive samlet i en profil, som sendes til den virksomhed, hvor du søger. Det giver virksomheden et indblik i, hvordan du vil opføre dig i bestemte situationer, og om du rent personlighedsmæssigt passer til den opslåede stilling.

Cubiks – Cubiks-faktorer

Baseret på de “5 store personlighedstræk”.

PAPI N: PAPI Normativ

Kendt som den første screening af kandidater for at se, hvem der passer ind. Du får udsagn og skal angive, hvor enig eller uenig du er i dem. Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Alle kandidaternes svar sammenlignes med hinanden, og der opstår mønstre, som viser, hvilke kandidater der har størst sandsynlighed for at komme i betragtning til den ledige stilling.

PAPI I: PAPI Ipsativ

Bruges oftest senere i ansøgningsprocessen. Du bliver stillet et spørgsmål og skal vælge det svar, der passer bedst til dig, og det svar, der passer mindst til dig. Svarene afslører din arbejdsretning og adfærd.

Saville -Wave personlighed

Det anses for at være en stærk indikator for, hvordan den potentielle kandidat vil klare sig senere i sin karriere, og om der er et kulturelt match med virksomheden. Testen indeholder udsagn, som kandidaten enten er enig eller uenig i.

Saville – Situationsbestemt vurdering

Indeholder forskellige realistiske scenarier for at se, hvor godt kandidaten passer til den annoncerede stilling. Kandidaten observeres, hvordan han/hun reagerer på disse. Denne type test er meget individuel, da hver test er skræddersyet til virksomheden.

Thomas International – Personlig profilanalyse (PPA)

Denne personlighedstest måler dine personlige egenskaber og inddeler dem i fire forskellige områder. Disse omfatter dominans, indflydelse, konsistens og indlæringsevne. For hvert spørgsmål får du fire svarmuligheder, som hver især er knyttet til et af de fire karaktertræk. Til sidst får hver kandidat tre profiloversigter, der omfatter de egenskaber, som kandidaten har, de egenskaber, som han/hun ikke har, og en kombination af begge dele.

Hvilke personlige kvaliteter søger virksomhederne efter?

Virksomheder forsøger at få et indblik i potentielle kandidaters personlighed ved hjælp af en personlighedstest. Hvilke egenskaber virksomheden fokuserer på, afhænger i høj grad af den enkelte stilling. Generelt kan det dog siges, at det er en fordel at have en klar karakterstyrke i følgende kvaliteter:

Motivation.
Både i forhold til arbejdet, men også i forhold til dit liv. Hvis du har lyst til at se meget, lære nye ting, få nye bekendtskaber og har mange forskellige interesser, er det alt sammen tegn på, at du har en masse motivation og entusiasme med dig.

Arbejdsmoral og almindelig opførsel.

De grundlæggende kvaliteter, der sandsynligvis er nødvendige i enhver stilling. Det er vigtigt for virksomheden at se, at du handler i virksomhedens bedste interesse, og meget vigtigt: at du passer ind i virksomhedens værdier og normer.

Team spirit

Det handler om, hvor godt du kan samarbejde i et team.

 

 

 

 

 

 

Det er meget forskellige fra virksomhed til virksomhed, der bruger SHL test, hvilke minimumskrav der stilles for at blive ansat. Oftest er der ikke en formel minimumscore, men testen bliver vurderet sammen med din baggrund og kvalifikationer og sammenlignet med de øvrige kandidaters resultater.

Der er dog også virksomheder hvor du skal ligge over 80 % for overhovedet at komme i betragning, hvilket især er i konsulenthusene samt i meget taltunge / analytiske stillinger.

80 % svarer til at du minimum skal have haft 7 rigtige ud af 9 i en halv SHL test. (som Test The Talents Gratis SHL Test

Det vil dog altid trække op i det samlede billede med en høj score, især hvis du ligger i den absolut høje ende.

 

 

I de numeriske test er der få men gentagne regneregler, som det er vigtigt at mestre, for at levere en høj score. Du kan dem sikkert allerede, men det er godt at repetere dem og træne dem så du samtidig øger din hurtighed.

Subtraction, addition, division og multiplication

Meget basic, dem er der ingen grund til at forklare nærmere. Øvelse i hovedet og på lommeregneren vil forbedre din hurtighed og dermed også dit samlede resultat i SHL testen.

Procentregning

Denne type af procentregninger går igen i testene.
Hvad er 28% af 16000 ?
16000 *  0,28 = 4480

Hvor mange % er 2418 større end 1670 ?
(2450-1670) / 1670 = 0,47 = 47%

En vares pris på 100 kr. stiger 5% om året i 3 år – hvad er prisen i år 3.
(100 * 1,05 * 1,05 *1,05 ) =  115, 76  kr. 

Forholdsregning 

Forholdet mellem 2 tal (a og b) udtrykkes ved formlen a:b eller a/b.
En omsætning på 20 mio. i forhold til en omsætning 5 mio. er altså 20/5 – men forholdet skal altid forkortes dvs. det korrekte forhold er 4:1

Fokuseret numeriske/matematisk træning

Vi har udviklet et træningsprogram som gennemgår matematikken i alle numeriske tests du kan møde. Dette vil skærpe dine evner og hurtighed og føre til bedre resultater i denne type tests.  I alle Test The Talents træningspakker som indeholder numeriske testspørgsmål, får du adgang til dette træningsmateriale.

Vi har her samlet en top 4 over til hvordan du får øget din SHL score og leverer det bedst mulige resultat til jobprøvningen

Øvelse gør mester

Hvis du træner SHL tests vil du med sikkerhed kunne løse dem hurtigere og med færre fejl. Du lærer det tankesæt, som ligger bag spørgsmålene, og du bliver bekendt med de faldgruber, der er i spørgsmålene. Vi ser en forbedring på op til 70-80 % ift. første gang en test tages.

Vælg det rigtige sprog

SHL testen findes på mange sprog, og du kan selv vælge sprog når du starter testen. Vi anbefaler, at du vælger dansk (forudsat det er dit modersmål)

Styr på regnereglerne

Få genopfrisket de grundlæggende regneregler – især decimal, procent og forholdsregning.

Lær strukturen i SHL sprøgsmål

Forstå strukturen i SHL spørgsmålene. Læs spørgsmålet grundigt og langsomt. Ofte er svaret enkelt, når spørgsmålet er helt korrekt forstået. Misforståelse af spørgsmål koster tid og fejl. Der er typisk 3 spørgsmål til hver graf eller tekst, og sværhedsgraden fra 1-3 er stigende.

© Copyright 2022 - Test The Talent - Disclaimer