Øv dig til din test hos Mensa

I dag findes der mange måder at måle intelligens på, og der er lige så mange teorier om, hvad intelligens egentlig er. Alle, der interesserer sig for menneskelig intelligens, har sikkert hørt om foreningen Mensa. Men kan alle blive medlem, og måske endnu vigtigere – kan man øve sig for at blive medlem?
I denne artikel får du mere at vide om, hvad Mensa er, og hvordan du kan blive medlem. Endelig forklarer vi, hvorfor det faktisk er muligt at træne sin logiske tænkning og med lidt hårdt arbejde og klassisk disciplin opnå de eftertragtede 131 point i Mensa-testen.

Hvad er Mensa?

Mensa er en international nonprofit-forening, der blev grundlagt i 1946 i England. Den har mere end 134.000 medlemmer i 100 lande, herunder 1800 medlemmer fra Danmark. På sit websted angiver foreningen, at den har tre hovedformål, som omfatter aktiviteter i alle de lande, hvor den er aktiv. Mensa ønsker:

  1. Identificere og fremme menneskelig intelligens, så den kan komme menneskeheden til gode.
  2. tilskynde til forskning i intelligensens karakter, egenskaber og anvendelse.
  3. Skabe intellektuelt og socialt stimulerende miljøer for medlemmerne.

Det er således en sammenslutning af de mest intelligente mennesker i befolkningen, der arbejder for at identificere, forske i og fremme intelligente mennesker. Det lyder ganske spændende, men hvordan bliver man egentlig medlem af den forening, hvis navn betyder bord på latin?

Hvordan bliver man medlem af Mensa?

Hvordan kan man gøre sig fortjent til en plads ved de intelligentes bord? Du skal selvfølgelig tage en prøve. Hvert år arrangeres en række tests, hvor du for et testgebyr på 150 kr. kan finde ud af, om du er medlem af Mensa. Testen tager en time, og du skal være 18 år for at tage den. Hvis du er interesseret i at se, hvor den næste test finder sted, kan du følge dette link. Dit resultat placeres derefter et sted på en IQ-skala, som er en slags måleredskab for, hvor intelligent du er. For at blive medlem af Mensa skal du opnå 131 point.

Hvordan fungerer IQ-skalaer?

Så din score på testen bliver et tal. Tallet beregnes ud fra, hvor mange rigtige eller forkerte du fik i Mensa-testen, og sammenlignes derefter med resten af befolkningen. En perfekt score betyder, at du er blandt de 1% mest intelligente mennesker. Med andre ord er prøven ekstremt vanskelig.

Skalaen går fra 69 og derunder til 130 og derover, men langt størstedelen af befolkningen scorer et sted mellem 90 og 109. Dette kan være vigtigt at overveje, hvis du ikke får det testresultat, du gerne ville have haft. Det er simpelthen utroligt sjældent, at man får resultater over 130.

Hvordan er Mensas optagelsesprøver udformet?

Alle Mensa-tests begynder med en mundtlig introduktion til testformatet. Som tidligere nævnt varer testen en time, og når testen er afsluttet, sendes svararkene til en psykolog, som retter dem. Testdeltageren modtager ikke resultatet før en måned efter, at testen er blevet gennemført. Men hvilke spørgsmål indgår egentlig i Mensa-testen?

Som mange andre intelligenstests er Mensa-testen baseret på logisk eller induktiv ræsonnement. Mensas test består af progressive arrays, og ligesom de logiske tests på markedet i dag er der tale om serier af tal, der ændrer sig fra venstre til højre på grundlag af en bestemt logik. Tallene i hvert spørgsmål følger forskellige logiske sekvenser, og opgaven er at finde ud af logikken og bruge den til at forudsige det næste tal i serien.

Kan du øve dig for et medlemskab?

Nu hvor vi har gennemgået, hvad Mensa er, hvad der kræves for at blive medlem af Mensa, og hvordan en Mensa-test er opbygget, er det eneste spørgsmål, der er tilbage: Er det muligt at træne sine logiske færdigheder til en Mensa-test? Og svaret er, måske lidt uventet, at det kan du selvfølgelig.

Hos Test The Talent har vi specialiseret os i at tilbyde øvelsestests til netop sådanne prøver som Mensas. Vi arbejder hele tiden på at formidle, at det faktisk er muligt at træne sin tankegang. Ved at øve sig med øvelsestests aktiveres og skærpes de hjernecentre, der er aktive under udførelsen af testene. Hvis du er vant til at tænke logisk, kan du forvente en forbedring på omkring 20-30 %. Hvis du derimod ikke bruger de logiske dele af din hjerne dagligt, kan du forbedre dig langt mere, op til 90 %. Det er simpelthen et spørgsmål om at træne din hjerne i at se mønstre, og jo flere mønstre du ser, jo lettere bliver det at opdage dem.

Øv dig med Test The Talent

Logisk tænkning er derfor i høj grad noget, som man kan øve sig på. Vores hjerne kan simpelthen blive mere effektiv og bedre til at se mønstre mellem figurer. Når vi først har lært, hvordan en logisk sekvens kan se ud, bliver det desuden lettere at genkende “tænkningen”. Uanset om det er skiftende farver, skiftende former eller avancerede rotationsmønstre. Mange logiske sekvenser genbruges i øvrigt, så hvis du træner dine logiske færdigheder meget, er der gode chancer for at genkende dem!
Alle, der ønsker at øve deres færdigheder og opnå det eftertragtede medlemskab, kan bruge den generelle Test the Talents-test.

Yderligere læsning

Her på sitet kan du læse mere om logiske test,  her har vi samlet information om hvad du har brug for at vide om, hvad logiske prøver indebærer, og hvilke typer spørgsmål du kan støde på.

Alle, der er interesserede i at træne deres færdigheder, kan gøre det ved hjælp af vores Generelle-testpakke, som er fyldt til randen med numerisk, verbale og logiske spørgsmål.

Hvad er personlighedstests?

Personlighedstests er en form for psykologisk evaluering, der sigter mod at måle og beskrive ens personlighedstræk. De blev først udviklet i begyndelsen af det 20. århundrede af psykologer som Carl Jung og Isabel Briggs Myers, og har siden været brugt i en række forskellige sammenhænge, herunder i ansættelsesprocesser.

Psykologien bag personlighedstester bygger på teorier om, hvordan personligheden er opbygget og hvordan den påvirker vores adfærd og reaktioner. En af de mest almindelige teorier er den “The Big Five” teori, der beskriver fem grundlæggende personlighedstræk: Openness (åbenhed), Conscientiousness (samvittighed), Extraversion (extraversion), Agreeableness (venlighed) og Neuroticism (neuroticisme). Disse træk kan måles ved hjælp af en række forskellige tests, der kan give indsigt i en persons personlighed og hvordan den kan påvirke deres jobpræstationer.

For at forberede sig bedst muligt til en personlighedstest, anbefales det at informere sig om, hvilken type test man skal tage, og hvilke træk der evalueres. Det kan også være nyttigt at få øvelse i at svare på typiske spørgsmål, som man kan forvente at blive stillet. Det er vigtigt at være ærlig og åben i sine svar, da formålet med testen er at give et ærligt billede af ens personlighed.

Det er også vigtigt at bemærke, at personlighedstests kun er én af flere metoder, der anvendes i ansættelsesprocesser og ikke bør bruges som den eneste faktor i beslutningen om at ansætte eller ikke ansætte en person.

Hvem tilbyder personlighedstests?

Hvis du bliver indkaldt til en vurderingstest i den nærmeste fremtid, er det meget muligt, at du også skal gennemgå en personlighedstest.
De velkendte udbydere af typiske færdighedstests tilbyder normalt også en personlighedstest.

Så hvis du skal testen i en færdighedstest fra en af følgende udbydere foran dig, er det tilrådeligt også at se på de supplerende personlighedstests:

  • People Test Systems
  • SHL
  • Predictive Index (PICA)
  • Talogy (tidl. Cubiks)
  • Saville Consulting
  • Thomas International

Hos Test The Talent kan du forberede dig grundigt på færdighedstests fra disse testudbydere, så du kan opnå det bedst mulige resultat i den endelige test.

Personlighedstests er lidt anderledes. Forberedelse er kun mulig i begrænset omfang, fordi denne type test undersøger din personlighed, som er vanskelig at træne Desuden er der som sådan ingen rigtige og forkerte svar.

I det følgende får du at vide, hvorfor det stadig giver mening at tage personlighedstests, hvilke test der findes, hvordan de er opbygget, om du stadig kan forberede dig i et vist omfang, og hvilke personligheder virksomheder kigger efter i ansøgningsprocessen.

Kan du forberede dig på en personlighedstest?

Ja, det kan du! Men du kan ikke træne dig til det, og du kan heller ikke umiddelbart påvirke resultatet på nogen måde.
Testen afslører din personlighed og giver rekrutteringsteamet vigtige oplysninger om, hvorvidt du passer til stillingen. Da du ikke rigtig kan træne din personlighed, kan du heller ikke træne dig til testen.

Det, du kan og bør gøre, er at se på teststrukturen, virksomhedens værdier og opgaverne i dit ønskede job. Du bør spørge dig selv, hvad der kræves i denne stilling, og om og i hvilket omfang du besidder disse kvaliteter. Du kan også tænke over, hvad virksomheden ønsker at høre, og besvare spørgsmålene i overensstemmelse hermed. Det bør du dog kun gøre i et vist omfang, for i sidste ende vil testen vise, om du har de kvaliteter, der er nødvendige i den nye stilling, eller ej. Så hvis du besvarer spørgsmålene på den måde, som virksomheden ønsker at høre dem, vil det i sidste ende vise sig, når du får jobbet. Så prøv hellere at besvare spørgsmålene så ærligt som muligt og forbered dig grundigt på den tilhørende færdighedstest.

Disse virksomheder tilbyder følgende personlighedstests:

SHL OPQ32 – Spørgeskema om erhvervsmæssig personlighed

I denne test skal du svare på spørgsmål om din adfærd, som igen fortæller dig om dine karaktertræk og om, hvorvidt de svarer til de egenskaber, der kræves i den stilling, du søger. Du får fire udsagn for hvert spørgsmål og skal angive, hvilket udsagn du er mest enig i og hvilket udsagn du er mindst enig i. Der er ingen tidsbegrænsning. Generelt skal ansøgerne bruge ca. 30-40 minutter på at besvare de i alt 104 spørgsmål.

PICA – PIBA Adfærdsvurdering

Testen tager ca. 5-10 minutter og består af to forskellige dele. Del 1 indeholder 86 adjektiver. Du bliver bedt om at vælge de adjektiver, der bedst afspejler dig og din adfærd. Del 2 indeholder den samme liste med adjektiver, men denne gang skal du angive, hvilke adjektiver andre ville bruge til at beskrive dig. Dine svar fra begge dele vil blive samlet i en profil, som sendes til den virksomhed, hvor du søger. Det giver virksomheden et indblik i, hvordan du vil opføre dig i bestemte situationer, og om du rent personlighedsmæssigt passer til den opslåede stilling.

Cubiks – Cubiks-faktorer

Baseret på de “5 store personlighedstræk”.

PAPI N: PAPI Normativ

Kendt som den første screening af kandidater for at se, hvem der passer ind. Du får udsagn og skal angive, hvor enig eller uenig du er i dem. Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Alle kandidaternes svar sammenlignes med hinanden, og der opstår mønstre, som viser, hvilke kandidater der har størst sandsynlighed for at komme i betragtning til den ledige stilling.

PAPI I: PAPI Ipsativ

Bruges oftest senere i ansøgningsprocessen. Du bliver stillet et spørgsmål og skal vælge det svar, der passer bedst til dig, og det svar, der passer mindst til dig. Svarene afslører din arbejdsretning og adfærd.

Saville -Wave personlighed

Det anses for at være en stærk indikator for, hvordan den potentielle kandidat vil klare sig senere i sin karriere, og om der er et kulturelt match med virksomheden. Testen indeholder udsagn, som kandidaten enten er enig eller uenig i.

Saville – Situationsbestemt vurdering

Indeholder forskellige realistiske scenarier for at se, hvor godt kandidaten passer til den annoncerede stilling. Kandidaten observeres, hvordan han/hun reagerer på disse. Denne type test er meget individuel, da hver test er skræddersyet til virksomheden.

Thomas International – Personlig profilanalyse (PPA)

Denne personlighedstest måler dine personlige egenskaber og inddeler dem i fire forskellige områder. Disse omfatter dominans, indflydelse, konsistens og indlæringsevne. For hvert spørgsmål får du fire svarmuligheder, som hver især er knyttet til et af de fire karaktertræk. Til sidst får hver kandidat tre profiloversigter, der omfatter de egenskaber, som kandidaten har, de egenskaber, som han/hun ikke har, og en kombination af begge dele.

Hvilke personlige kvaliteter søger virksomhederne efter?

Virksomheder forsøger at få et indblik i potentielle kandidaters personlighed ved hjælp af en personlighedstest. Hvilke egenskaber virksomheden fokuserer på, afhænger i høj grad af den enkelte stilling. Generelt kan det dog siges, at det er en fordel at have en klar karakterstyrke i følgende kvaliteter:

Motivation.
Både i forhold til arbejdet, men også i forhold til dit liv. Hvis du har lyst til at se meget, lære nye ting, få nye bekendtskaber og har mange forskellige interesser, er det alt sammen tegn på, at du har en masse motivation og entusiasme med dig.

Arbejdsmoral og almindelig opførsel.

De grundlæggende kvaliteter, der sandsynligvis er nødvendige i enhver stilling. Det er vigtigt for virksomheden at se, at du handler i virksomhedens bedste interesse, og meget vigtigt: at du passer ind i virksomhedens værdier og normer.

Team spirit

Det handler om, hvor godt du kan samarbejde i et team.

 

 

 

 

 

 

Det er meget forskellige fra virksomhed til virksomhed, der bruger SHL test, hvilke minimumskrav der stilles for at blive ansat. Oftest er der ikke en formel minimumscore, men testen bliver vurderet sammen med din baggrund og kvalifikationer og sammenlignet med de øvrige kandidaters resultater.

Der er dog også virksomheder hvor du skal ligge over 80 % for overhovedet at komme i betragning, hvilket især er i konsulenthusene samt i meget taltunge / analytiske stillinger.

80 % svarer til at du minimum skal have haft 7 rigtige ud af 9 i en halv SHL test. (som Test The Talents Gratis SHL Test

Det vil dog altid trække op i det samlede billede med en høj score, især hvis du ligger i den absolut høje ende.

 

 

I de numeriske test er der få men gentagne regneregler, som det er vigtigt at mestre, for at levere en høj score. Du kan dem sikkert allerede, men det er godt at repetere dem og træne dem så du samtidig øger din hurtighed.

Subtraction, addition, division og multiplication

Meget basic, dem er der ingen grund til at forklare nærmere. Øvelse i hovedet og på lommeregneren vil forbedre din hurtighed og dermed også dit samlede resultat i SHL testen.

Procentregning

Denne type af procentregninger går igen i testene.
Hvad er 28% af 16000 ?
16000 *  0,28 = 4480

Hvor mange % er 2418 større end 1670 ?
(2450-1670) / 1670 = 0,47 = 47%

En vares pris på 100 kr. stiger 5% om året i 3 år – hvad er prisen i år 3.
(100 * 1,05 * 1,05 *1,05 ) =  115, 76  kr. 

Forholdsregning 

Forholdet mellem 2 tal (a og b) udtrykkes ved formlen a:b eller a/b.
En omsætning på 20 mio. i forhold til en omsætning 5 mio. er altså 20/5 – men forholdet skal altid forkortes dvs. det korrekte forhold er 4:1

Fokuseret numeriske/matematisk træning

Vi har udviklet et træningsprogram som gennemgår matematikken i alle numeriske tests du kan møde. Dette vil skærpe dine evner og hurtighed og føre til bedre resultater i denne type tests.  I alle Test The Talents træningspakker som indeholder numeriske testspørgsmål, får du adgang til dette træningsmateriale.

Vi har her samlet en top 4 over til hvordan du får øget din SHL score og leverer det bedst mulige resultat til jobprøvningen

Øvelse gør mester

Hvis du træner SHL tests vil du med sikkerhed kunne løse dem hurtigere og med færre fejl. Du lærer det tankesæt, som ligger bag spørgsmålene, og du bliver bekendt med de faldgruber, der er i spørgsmålene. Vi ser en forbedring på op til 70-80 % ift. første gang en test tages.

Vælg det rigtige sprog

SHL testen findes på mange sprog, og du kan selv vælge sprog når du starter testen. Vi anbefaler, at du vælger dansk (forudsat det er dit modersmål)

Styr på regnereglerne

Få genopfrisket de grundlæggende regneregler – især decimal, procent og forholdsregning.

Lær strukturen i SHL sprøgsmål

Forstå strukturen i SHL spørgsmålene. Læs spørgsmålet grundigt og langsomt. Ofte er svaret enkelt, når spørgsmålet er helt korrekt forstået. Misforståelse af spørgsmål koster tid og fejl. Der er typisk 3 spørgsmål til hver graf eller tekst, og sværhedsgraden fra 1-3 er stigende.

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer