Forsvarets Intelligens Test, ofte omtalt som “Prien-testen”, er en intelligensprøve udviklet af den danske psykolog Børge Prien. Denne test er specielt designet til brug i det danske forsvar. Den bruges til at vurdere potentielle rekrutters intellektuelle kapaciteter og er en del af selektionsprocessen for ansøgere til forskellige stillinger i det danske forsvar.

Testen måler forskellige aspekter af intellektuel funktion, herunder logisk tænkning, rumlig opfattelse, verbale evner og generel problemløsningsevne. Det er en standardiseret test, hvilket betyder, at den er udviklet for at give en pålidelig og sammenlignelig måling af kandidaters evner.

Udover at være en del af ansøgningsprocessen til det danske forsvar, kan resultaterne af Prien-testen også bruges til at guide individuelle karriereveje inden for militæret ved at identificere særlige styrker og evner.

Da testen er en del af det danske forsvars interne procedurer, er der typisk begrænset offentligt tilgængelig information om de specifikke detaljer og indholdet af testen. Dette skyldes både behovet for at bevare testens integritet og sikkerhedshensyn. Desuden kan præcise oplysninger om testen variere over tid, da den kan justeres og opdateres for at imødekomme ændrede krav og standarder i Forsvaret.

Selvom den specifikke indhold og format af testen kan variere og er ikke bredt offentliggjort, er det kendt, at den omfatter flere almindelige typer af opgaver fundet i standard intelligensprøver. Disse kan omfatte:

 1. Talrækker: Som du nævnte, inkluderer testen ofte talrække-opgaver, hvor man skal identificere det næste tal i en sekvens baseret på et bestemt mønster eller en regel.
 2. Verbale Opgaver: Disse kan omfatte ordforståelse, analogier eller andre opgaver, der tester evnen til at forstå og anvende sprog.
 3. Logisk Tænkning: Opgaver, der kræver anvendelse af logik og deduktiv tænkning, for eksempel at identificere, hvilket af flere udsagn der logisk følger af et givet sæt oplysninger.
 4. Rumlig Opfattelse: Opgaver, der tester evnen til at manipulere og forstå rumlige relationer, som kan involvere at visualisere objekter i forskellige positioner eller orienteringer.
 5. Mønstergenkendelse: Opgaver, der kræver identifikation af mønstre eller regelmæssigheder i en række symboler eller figurer.
 6. Problemløsning: Generelle spørgsmål, der tester evnen til at anvende kritisk tænkning og problemløsningsevner til nye situationer.

Det er vigtigt at bemærke, at da testen er udviklet til brug i det danske forsvar, kan der være specifikke opgaver, der er skræddersyet til at vurdere færdigheder, der er særligt relevante for militære roller. Information om testens præcise indhold og format er dog ofte begrænset for at bevare dens integritet og sikre, at den forbliver en retfærdig og effektiv vurderingsmetode.

Hvis du godt kunne tænke dig at forbedrede dig bedst muligt til denne test, kan du træne med Test The Talent. Vi tilbyder en generel numerisk, verbal og logisk træningspakke som du kan købe adgang til. Derudover søger vi  i øjeblikket testpersoner som gerne vil øve sig inden den rigtige test, og efterfølgende fortælle os lidt om forløbet. (uden øvrige omkostninger for dig) Er det noget for dig så kontakt os på mail: [email protected].

PPA (Personal Profile Analysis) er en personlighedstest udviklet af Thomas International. Den bruges til at evaluere en persons adfærdsmønstre, præferencer og arbejdsrelaterede egenskaber. Testen er baseret på DISC-teorien, der identificerer fire hoveddimensioner af adfærd: Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Overholdelse.

PPA-testen består af et spørgeskema med en række udsagn, hvor testpersonen skal vurdere, i hvilken grad de er repræsentative for deres egen adfærd. Svarene danner grundlag for at generere et personlighedsprofil, der beskriver personens adfærdsmønstre og præferencer.

Eksempler på spørgsmål i PPA-testen

 1. Dominans: a) Jeg træffer hurtige beslutninger. b) Jeg arbejder bedst, når jeg har kontrol over situationen. c) Jeg er målrettet og ambitiøs.
 2. Indflydelse: a) Jeg er god til at motivere og inspirere andre. b) Jeg nyder at arbejde i teams og samarbejde med andre. c) Jeg er udadvendt og socialt anlagt.
 3. Stabilitet: a) Jeg er god til at håndtere forandringer og usikkerhed. b) Jeg værdsætter stabilitet og rutine i mit arbejde. c) Jeg er rolig og afbalanceret, selv under pres.
 4. Overholdelse: a) Jeg er detaljeorienteret og følger regler og procedurer. b) Jeg er fleksibel og tilpasningsdygtig i min tilgang til arbejde. c) Jeg foretrækker klare strukturer og retningslinjer.

For at forberede dig til PPA-testen er her nogle tips:

 1. Gør dig bekendt med DISC-teorien: Forstå de fire dimensioner af adfærd og hvad de repræsenterer. Dette vil hjælpe dig med at forstå, hvilke egenskaber og præferencer der bliver evalueret i testen.
 2. Vær ærlig i dine svar: Det er vigtigt at svare i overensstemmelse med din naturlige adfærd og præferencer, i stedet for at forsøge at give “rigtige” eller “ønskede” svar. Testen er designet til at afdække din autentiske adfærd.
 3. Forstå din personlighedsprofil: Efter at have taget testen, vil du modtage en personlighedsprofil, der beskriver dine adfærdsmønstre. Læs og forstå denne profil nøje, da det kan give dig indsigt i dine styrker, udviklingsområder og arbejds-præferencer.
 4. Reflekter over dine adfærdsmønstre: Brug tid på at reflektere over, hvordan dine adfærdsmønstre og præferencer kan påvirke dit arbejde og dine interaktioner med andre. Dette kan hjælpe dig med at udvikle og forbedre dine færdigheder og arbejdsrelaterede adfærd.

Husk, at PPA-testen er en måde at opnå selvindsigt og forståelse på, og resultaterne bør ikke betragtes som endegyldige eller begrænsende. Brug testresultaterne som et udgangspunkt for personlig udvikling og karriereforståelse.

 

Saville Personlighedstest Wave® er en personlighedstest, der bruges til at evaluere en persons personlighedstræk og adfærdsmønstre. Denne artikel vil give en omfattende analyse af Saville Personlighedstest Wave®, herunder eksempler på spørgsmål og svarmuligheder. Målgruppen er kandidater, der er blevet inviteret til at tage testen. Vi vil også præsentere gode ideer, tips og tricks til forberedelse til testen.

Saville Personlighedstest Wave®

Saville Personlighedstest Wave® er udviklet af Saville Assessment og er baseret på moderne personlighedsteori og videnskabelig forskning. Testen er designet til at afdække en persons personlighedstræk, motivationer og præferencer. Den består af forskellige dele, der vurderer forskellige aspekter af ens personlighed og adfærd.

Eksempler på spørgsmål og svarmuligheder

For at give dig en bedre forståelse af Saville Personlighedstest Wave®, vil vi nu præsentere nogle eksempler på spørgsmål og svarmuligheder, der kan optræde i testen. Bemærk, at de faktiske spørgsmål og svarmuligheder kan variere, da testen tilpasses til forskellige formål og målgrupper.

 1. Personlighedstræk: Spørgsmål: Hvordan beskriver du generelt din reaktion på stressede situationer? Svarmuligheder: a) Jeg bevarer roen og tænker rationelt under stress. b) Jeg kan føle mig overvældet og har svært ved at håndtere stress.
 2. Motivation: Spørgsmål: Hvad motiverer dig mest i dit arbejde? Svarmuligheder: a) At have frihed og autonomi til at tage beslutninger. b) At arbejde sammen med andre som en del af et team.
 3. Præferencer: Spørgsmål: Hvordan foretrækker du at arbejde med opgaver? Svarmuligheder: a) Jeg foretrækker at have klare retningslinjer og struktur. b) Jeg kan lide at have fleksibilitet og frihed til at finde mine egne løsninger.
 4. Adfærdsmønstre: Spørgsmål: Hvordan beskriver du generelt din interaktion med andre mennesker? Svarmuligheder: a) Jeg er udadvendt og nyder at møde nye mennesker. b) Jeg er mere tilbageholdende og har brug for tid til at opbygge tillid.

Forberedelse til Saville Personlighedstest Wave®

Forberedelse er nøglen til at opnå gode resultater i Saville Personlighedstest Wave®. Her er nogle ideer, tips og tricks til at hjælpe dig med at forberede dig til testen:

 1. Forstå personlighedsteori: Dyk ned i forskellige personlighedsteorier og bliv fortrolig med de grundlæggende begreber og træk, der bliver evalueret i testen.
 2. Vær ærlig og autentisk: Saville Personlighedstest Wave® er designet til at afdække din sande personlighed og adfærd. Vær ærlig i dine svar og undgå at forsøge at give “rigtige” eller “ønskede” svar.
 3. Vær opmærksom på tidsbegrænsningen: Testen kan være tidsbegrænset. Øv dig på at besvare spørgsmål inden for en bestemt tidsramme for at forbedre din hastighed og præcision.
 4. Reflekter over dine egne træk og adfærd: Brug tid på at reflektere over dine personlighedstræk, motivationer og præferencer. Dette vil hjælpe dig med at give mere nuancerede svar og øge din selvbevidsthed.

Saville Personlighedstest Wave® er en værdifuld ressource til evaluering af personlighedstræk og adfærd. Ved at forberede dig grundigt og være ærlig i dine svar kan du opnå gode resultater i testen. Brug testen som en mulighed for selvrefleksion og indsigt i din egen personlighed, da dette kan være nyttigt i forskellige karriere- og udviklingskontekster. Husk, at testresultaterne ikke definerer dig som person, men kan give værdifulde oplysninger om dine styrker og præferencer.

Personlighedstesten PAPI (Personality and Preference Inventory) udviklet af Cubiks/Talogy er en anerkendt og velrenommeret test, der bruges til at evaluere en persons personlighedstræk og præferencer. Denne artikel vil give en omfattende analyse af PAPI-testen, herunder eksempler på spørgsmål og svarmuligheder. Målgruppen er kandidater, der er blevet inviteret til at tage testen. Vi vil også præsentere nogle gode ideer, tips og tricks til forberedelse til testen.

PAPI Personlighedstesten

– En overblik PAPI-testen er baseret på Big Five-personlighedsmodellen, der undersøger fem centrale dimensioner af personlighed: åbenhed, samvittighedsfuldhed, ekstroversion, venlighed og neuroticisme. Testen består af en række spørgsmål, der forsøger at afdække dine præferencer og personlighedstræk i forhold til disse dimensioner.
Del 2: Eksempler på spørgsmål og svarmuligheder For at give dig en bedre forståelse af PAPI-testen, vil vi nu præsentere nogle eksempler på spørgsmål og svarmuligheder, der kan optræde i testen. Bemærk, at de faktiske spørgsmål og svarmuligheder kan variere, da PAPI-testen tilpasses til forskellige formål og målgrupper.

 1. Åbenhed: Spørgsmål: Hvorvidt foretrækker du nye oplevelser eller at holde dig til det kendte? Svarmuligheder: a) Jeg nyder at udforske nye oplevelser og ideer. b) Jeg foretrækker at holde mig til det kendte og det velkendte.
 2. Samvittighedsfuldhed: Spørgsmål: Hvor meget fokus lægger du på at være organiseret og struktureret? Svarmuligheder: a) Jeg lægger stor vægt på at være organiseret og struktureret. b) Jeg er mere fleksibel og har ikke altid brug for at være så struktureret.
 3. Ekstroversion: Spørgsmål: Hvordan genoplader du bedst dine energiniveauer? Svarmuligheder: a) Jeg føler mig mest opladet og energisk, når jeg er omgivet af andre mennesker. b) Jeg har brug for tid alene for at genoplade og føle mig energisk igen.
 4. Venlighed: Spørgsmål: Hvor vigtigt er det for dig at hjælpe andre? Svarmuligheder: a) Jeg sætter en ære i at hjælpe andre og være en støtte for dem. b) Jeg er mere fokuseret på mine egne mål og behov.
 5. Neuroticisme: Spørgsmål: Hvordan håndterer du stressede situationer? Svarmuligheder: a) Jeg føler mig ofte overvældet af stress og bekymringer. b) Jeg er normalt i stand til at håndtere stress og bevare roen.

Forberedelse til PAPI-testen

Tips og tricks Forberedelse er nøglen til at opnå gode resultater i PAPI-testen. Her er nogle ideer, tips og tricks til at hjælpe dig med at forberede dig til testen:

 1. Forstå Big Five-personlighedsmodellen: Dyk ned i Big Five-modellen og lær om de forskellige dimensioner af personlighed. Forstå, hvordan dine præferencer og træk kan påvirke dine svar i testen.
 2. Øv dig på lignende test: Der findes online ressourcer, der tilbyder lignende personlighedstests. Øv dig på disse tests for at få en fornemmelse af spørgsmålene og evalueringen af dine svar.
 3. Vær ærlig og autentisk: PAPI-testen er designet til at afdække din sande personlighed. Vær ærlig i dine svar og undgå at forsøge at give “rigtige” eller “ønskede” svar.
 4. Tag testen under optimale betingelser: Find et roligt og behageligt sted, hvor du kan tage testen uden forstyrrelser. Sørg for at være veludhvilet og koncentreret.
 5. Vær opmærksom på tidsbegrænsningen: PAPI-testen kan være tidsbegrænset. Øv dig på at besvare spørgsmål inden for en bestemt tidsramme for at forbedre din hastighed og præcision.

PAPI (Personality and Preference Inventory) personlighedstesten er en vigtig evalueringsmetode, der giver indsigt i en persons personlighedstræk og præferencer. Ved at forstå testens struktur og forberede dig grundigt kan du øge dine chancer for at opnå gode resultater. Vær ærlig i dine svar, og brug testen som en mulighed for selvrefleksion og indsigt i din egen personlighed. Husk, at testresultaterne ikke definerer dig som person, men kan være nyttige i forskellige karriere- og udviklingskontekster.

Predictive Index Behavioral Assessment (PIBA) er en videnskabeligt baseret personlighedstest, der bruges til at forstå individets arbejdsrelaterede adfærd. Testen bruges i vid udstrækning af organisationer verden over til rekruttering, teamudvikling, lederskabstræning og mange andre formål. Men fordi det er en adfærdsbaseret test, kan forberedelse føles vanskelig eller uklar. Her kommer nogle tips og tricks til, hvordan du kan klare dig bedst.

Testens formål

PIBA bruges til at forstå, hvordan du naturligt ville agere i forskellige arbejdsrelaterede situationer. Den måler faktorer som dominans, ekstraversion, tålmodighed og formalitet. Formålet er ikke at finde den ‘perfekte’ adfærd, men snarere at se, hvordan du passer ind i en bestemt rolle, team eller organisation.

Sådan forbereder du dig

 1. Forsøg ikke at snyde systemet: Det første råd er enkelt: Vær dig selv. PIBA er designet til at fange konsistens og modsigelser i dine svar, så forsøg ikke at manipulere resultaterne. Giv ærlige svar for at sikre, at du ender i en rolle, der passer godt til dine naturlige adfærdsmønstre.
 2. Forstå terminologien: Testen anvender en række adfærdsmæssige terminologier. Forståelse af disse kan hjælpe dig med at forstå, hvad testen prøver at måle. Eksempelvis refererer ‘Dominans’ til din tendens til at påtage dig kontrol eller påvirke situationer, mens ‘Formalitet’ angiver din tilbøjelighed til at følge strukturer og regler.
 3. Forstå, hvad du bliver bedt om: Testen præsenterer to sæt af adjektiver, og du skal vælge dem, der passer bedst på dig. Det første sæt spørger om, hvordan du ser dig selv, og det andet spørger om, hvordan du tror, andre forventer, at du opfører dig. Forsøg at skelne mellem disse to perspektiver.
 4. Tag det roligt: PIBA er ikke en test, du kan fejle. Det er et værktøj, der bruges til at vurdere, hvordan du passer ind i en bestemt arbejdsplads. Der er ingen tidslimit, så tag dig tid til at tænke over dine svar.

Predictive Index Behavioral Assessment er et kraftfuldt værktøj, der kan hjælpe med at placere dig i en position, hvor du kan trives og være succesrig. Din bedste forberedelse er at være ærlig, forstå testens formål og struktur, og tage det roligt. Husk, at det handler om at finde det bedste match for dig, så ærlighed er nøglen til succes.

Eksempler på Spørgmål i PIBA testen

Spørgsmålene i Predictive Index Behavioral Assessment består af to separate lister med adjektiver. Du bliver bedt om at vælge adjektiver fra hver liste baseret på to forskellige kriterier.

Her er hvordan det ser ud:

 1. I den første del af testen får du præsenteret en liste med adjektiver, og instruktionerne lyder: “Vælg de ord, du føler beskriver, hvordan du opfører dig”. Du ser på listen og vælger de adjektiver, der bedst beskriver din naturlige adfærd. Eksempler på adjektiver kan være ‘analytisk’, ‘ambitiøs’, ‘modig’, ‘charmerende’, ‘beslutsom’, ‘energisk’, og mange flere.
 2. I den anden del får du præsenteret en anden liste med adjektiver, men denne gang lyder instruktionerne: “Vælg de ord, du føler beskriver, hvordan du er forventet at opføre dig”. Igen vælger du de adjektiver, der bedst beskriver, hvordan du mener, andre forventer, at du skal opføre dig i forskellige situationer.

Bemærk, at der ikke er nogen “rigtige” eller “forkerte” svar i PIBA. Formålet med testen er at forstå din adfærd bedre, så det er vigtigt at være ærlig og præcis, når du vælger adjektiver.

Hvis du er en kandidat, der skal træne til en kommende PTP test, vil du sandsynligvis gerne vide mere om testen og have nogle tips og tricks til at klare dig godt. I denne artikel vil vi præsentere dig for People Test Person (PTP), en test udviklet af People Test Systems (PTS). Vi vil udforske testens opbygning og også give dig nogle råd til at opnå succes.

Præcision og Fokus

En af de mest unikke aspekter ved People Test Person er, at den giver præcise anvisninger i stedet for at overlade det til brugerne at gætte sig frem til resultaterne. PTS har valgt at måle de egenskaber, som virksomhederne i analysens udviklingsfase har efterspurgt. De har identificeret 33 egenskaber og 3 troværdighedsparametre, der giver brugerne nøjagtige og detaljerede anvisninger samt præcise hypoteser om adfærd.

Opdeling af Begreber for Bedre Forståelse

For at øge meningsfuldheden har PTS arbejdet med en præcis opdeling af begreber i testen. Lad os tage gennemslagskraft som et eksempel. Normalt inkluderer tests en måling af gennemslagskraft, men PTS har delt det op i tre forskellige aspekter for at differentiere det mere præcist:

 1. Dominans: Dette refererer til den klassiske opfattelse af at være synlig, fylde rummet og dominere.
 2. Udholdenhed: Dette beskriver evnen til at fortsætte uden afbrydelser og stræbe mod målet.
 3. Viljestyrke: Dette refererer til evnen til at være fokuseret som en laserstråle.

Ved at dele begrebet op på denne måde undgår man fejltolkninger eller upræcise konklusioner, da der ofte er en betydelig forskel i scoringerne for disse tre egenskaber.

Forskellige Former for Ambition

Ambition er en vigtig egenskab, som mange virksomheder ønsker at evaluere hos deres kandidater. PTS har fundet frem til tre forskellige former for ambition i deres test:

 1. Karriereorienteret: Dette refererer til den klassiske form for ambition, hvor fokus er på at stige i de organisatoriske niveauer og opnå status og prestige.
 2. Udviklingsorienteret: Dette fokuserer på at forbedre eksisterende kompetencer eller udvide med nye kompetencer.
 3. Visionerende: Dette handler om at have ambitioner, der drives af et mål, en idé eller en specifik præstation inden for virksomheden, afdelingen eller som enkeltperson.

Dybdegående Analyse

People Test Person er en omfattende analyse, der giver værdifuld indsigt til både ledelsen, certificerede brugere og den testede person selv. Den omfattende karakter af testen giver mulighed for en dybdegående forståelse af de målte egenskaber, hvilket gør den til et værdifuldt værktøj i træningen og evalueringen af kandidater.

Spænding og Muligheden for Nuancerede Svar

Mange tests tvinger personen til at vælge mellem ja/nej-svar eller tvungne valg, selvom disse muligheder måske ikke altid passer til personen eller giver mening for dem. I PTP er der åbnet op for flere svarmuligheder som “ved ikke,” “hverken eller,” og “både og.” Dette giver testpersonen mulighed for at give mere nuancerede svar. Samtidig bliver det nøje overvåget, hvilke egenskaber disse svarmuligheder anvendes inden for, hvilket skaber et mere præcist billede af personens selvopfattelse og usikkerhed i forskellige situationer.

Kombination af Trækteori og Systemisk Tankegang

PTP kombinerer klassisk trækteori med en mere systemisk tankegang. Denne tilgang giver brugerne en ekstra sikkerhedsdimension til at forudsige adfærd. Ved at inkludere elementer fra både trækteori og en mere helhedsorienteret tilgang opnås en mere omfattende forståelse af den testede persons karakter og adfærd.

Troværdighed som en Prioritet

Troværdighed er afgørende for enhver test. PTP inkluderer metoder til at sikre troværdigheden af testresultaterne. Ud over den traditionelle konsistenskontrol har PTP udviklet to yderligere metoder til at måle troværdighed på en mere systematisk måde:

 1. “Supermands-syndromet”: Dette handler om at identificere overdrevne præstationer og vurdere, om de afspejler en realistisk selvopfattelse eller overvurdering.
 2. Manglende realistisk selvvurdering: Dette indebærer at sammenligne en persons egen vurdering af sig selv med andres vurdering for at identificere eventuelle forskelle og afvigelser.

Ved at implementere disse metoder kan PTP levere mere pålidelige og valide resultater, der giver en finmasket og troværdig forståelse af den testede persons karakter og adfærd.

Unikke Egenskaber som Konstruktiv Holdning og Ansvarstagen

PTP indeholder også målinger af unikke egenskaber, der er værdifulde for virksomhederne. To af disse egenskaber er:

 1. Konstruktiv holdning: Denne egenskab er udviklet med udgangspunkt i sociale/antisociale træk og giver en indikation af, hvorvidt en person har en konstruktiv eller destruktiv tilgang til opgaver og samarbejde.
 2. Ansvarstagen: Ansvarstagen er en af de mest udfordrende egenskaber at teste for, men det er også en af de mest værdifulde. PTP inkluderer metoder til at evaluere en persons evne til at tage ansvar og påvirke situationer eller resultater.

Disse unikke egenskaber bidrager til en mere omfattende profil af den testede person og giver værdifuld indsigt i deres potentielle præstation og samarbejdsevner.

Tips og Tricks til Succes i PTP

Når du forbereder dig til PTP eller en lignende test, er der nogle tips og tricks, der kan hjælpe dig med at klare dig godt:

 1. Vær ærlig: Det er vigtigt at være ærlig i dine svar og selvrefleksion. Testen er designet til at identificere ægte egenskaber og adfærdsmønstre, så ærlighed er afgørende for at få nøjagtige resultater.
 2. Forstå spørgsmålene: Læs og forstå hvert spørgsmål omhyggeligt, før du besvarer det. Tænk over, hvad det spørger om, og hvordan det relaterer sig til de målte egenskaber. Dette vil hjælpe dig med at give mere præcise og reflekterede svar.
 3. Vær opmærksom på nuancerne: Brug de åbne svarmuligheder til at udtrykke nuancer i dine svar. Hvis du er i tvivl eller føler, at ingen af de givne svarmuligheder passer, så vælg passende åbne svarmuligheder for at give en mere nøjagtig beskrivelse af din selvopfattelse.
 4. Vær opmærksom på tid: Hvis testen har en tidsbegrænsning, skal du være opmærksom på tiden og forsøge at besvare spørgsmålene effektivt og præcist inden for den angivne tidsramme.
 5. Selvrefleksion: Brug testresultaterne som en mulighed for selvrefleksion og personlig udvikling. Identificer styrker og svagheder, og brug dem til at arbejde på at forbedre dig selv og din adfærd.

People Test Person er en omfattende og præcis test, der kan give dig værdifuld indsigt i dine egenskaber og adfærdsmønstre. Ved at forstå testens særegenheder og følge nogle tips og tricks kan du forberede dig godt og opnå gode resultater. Husk, at testen er en mulighed for selvforbedring og personlig udvikling, så vær åben og reflekteret under hele processen.

Occupational Personality Questionnaire (OPQ32) er et personlighedsvurderingsværktøj udviklet af SHL. Denne test er designet til at give organisationer indsigt i, hvordan visse aspekter af en persons adfærdsstil kan påvirke deres præstation på arbejdspladsen.

Forståelse af OPQ32

OPQ32 måler 32 specifikke personlighedskarakteristika, der er opdelt i tre domæner:

1. Forhold til andre mennesker: Dette måler, hvordan personer interagerer med andre, herunder egenskaber som “udadvendt”, “empatisk”, “overbevisende” og “demokratisk”.

2. Tænkestil: Dette undersøger den måde, hvorpå personer behandler information og deres tilgang til at løse problemer, med træk som “datarationel”, “evaluerende”, “kreativ” og “fremadrettet”.

3. Følelser og emotioner: Dette dækker over, hvordan personer kontrollerer deres følelser og håndterer følelser. Karakteristika her inkluderer “afslappet”, “tillidsfuld”, “optimistisk” og “modstandsdygtig”.

Hvert træk måles på en skala, der giver indsigt i individets foretrukne adfærd i en arbejdssammenhæng.

At tage testen

Testen administreres normalt online, og kandidaten svarer på en række udsagn ved hjælp af en skala fra “meget uenig” til “meget enig”. Der er ingen rigtige eller forkerte svar, da det er en måling af personlig stil, ikke evner eller intelligens. Det er også vigtigt at bemærke, at testen ofte bruges i kombination med andre vurderinger og den enkeltes erfaring og færdigheder.

Tips til forberedelse

Ærlighed
Da dette er en personlighedstest, er det bedst at være oprigtig. Testen er designet til at opdage inkonsekvente svar, så hvis man forsøger at projicere en anden personlighed, kan det føre til unøjagtige resultater eller endda afvisning.

Forstå jobrollen
Hvis du kender kravene til jobbet, kan det hjælpe dig med at forstå, hvilke træk der er vigtigst for rollen. Det bør dog ikke påvirke dine svar i en sådan grad, at det bliver uærligt.

Øv dig i selvindsigt
Tag dig tid til at forstå din egen personlighed, adfærd og præferencer før testen. Det kan hjælpe dig med at besvare spørgsmålene mere konsekvent og præcist.

Tidsstyring
Selvom OPQ32 generelt ikke er tidsbestemt, er det stadig vigtigt at tænke tilstrækkeligt over hvert spørgsmål uden at bruge for meget tid på et enkelt emne. Vær forberedt på at bruge omkring 30 minutter til en time på at udfylde spørgeskemaet.

Ingen forberedelse påkrævet
Teknisk set behøver du ikke at forberede dig til OPQ32, da det er et mål for dine naturlige personlighedstræk. Men hvis du gør dig bekendt med testens format, kan det gøre dig mere komfortabel, når du tager den.

Husk, at OPQ32 ikke er en test, du består eller dumper. I stedet bruges den til at se, om du passer godt til virksomhedskulturen og den specifikke rolle, du har søgt. Så slap af, og lad din sande personlighed skinne igennem.

Spørgsmålene i OPQ32 Occupational Personality Questionnaire

OPQ32 Occupational Personality Questionnaire bruger et format, der kaldes ipsativ testning. I stedet for at bede dig om at vurdere din enighed med udsagn på en skala, vil du få blokke af fire udsagn og blive bedt om at vælge, hvilket der ligner dig mest, og hvilket der ligner dig mindst. Denne metode er designet til at give en mere nuanceret forståelse af din personlighed og til at reducere effekten af social desirability bias (tendensen hos respondenter til at besvare spørgsmål på en måde, der vil blive set positivt på af andre).

Her er et eksempel på, hvordan en gruppe af udsagn kan se ud:

A. Jeg kan godt lide at netværke med mennesker
B. Jeg er god til at analysere numerisk information
C. Jeg trives i situationer, der kræver multi-tasking
D. Jeg har let ved at håndtere anspændte situationer.

I denne blok skal du vælge et udsagn, der ligner dig mest, og et, der ligner dig mindst. Du gør dette for mange grupper af udsagn.

Husk, at disse er hypotetiske eksempler og måske ikke afspejler den nøjagtige ordlyd eller type af udsagn i det faktiske OPQ32. Det faktiske spørgeskema vil have udsagn relateret til de 32 personlighedstræk, som det måler.

Bemærk også, at OPQ32-spørgeskemaet kan variere afhængigt af land eller region på grund af kulturelle forskelle i arbejds-adfærd.

Husk, at ærlighed er afgørende, når du besvarer disse spørgsmål. Testen har indbyggede foranstaltninger til at identificere forsøg på at manipulere eller give socialt ønskværdige svar, og den er designet til at afdække dine naturlige tilbøjeligheder og tendenser.

 

 

 

 

 

Øv dig til din test hos Mensa

I dag findes der mange måder at måle intelligens på, og der er lige så mange teorier om, hvad intelligens egentlig er. Alle, der interesserer sig for menneskelig intelligens, har sikkert hørt om foreningen Mensa. Men kan alle blive medlem, og måske endnu vigtigere – kan man øve sig for at blive medlem?
I denne artikel får du mere at vide om, hvad Mensa er, og hvordan du kan blive medlem. Endelig forklarer vi, hvorfor det faktisk er muligt at træne sin logiske tænkning med Test the Talents Mensa Træningstestpakke.og med lidt hårdt arbejde og klassisk disciplin opnå de eftertragtede 131 point i Mensa-testen.

Hvad er Mensa?

Mensa er en international nonprofit-forening, der blev grundlagt i 1946 i England. Den har mere end 134.000 medlemmer i 100 lande, herunder 1800 medlemmer fra Danmark. På sit websted angiver foreningen, at den har tre hovedformål, som omfatter aktiviteter i alle de lande, hvor den er aktiv. Mensa ønsker:

 1. Identificere og fremme menneskelig intelligens, så den kan komme menneskeheden til gode.
 2. tilskynde til forskning i intelligensens karakter, egenskaber og anvendelse.
 3. Skabe intellektuelt og socialt stimulerende miljøer for medlemmerne.

Det er således en sammenslutning af de mest intelligente mennesker i befolkningen, der arbejder for at identificere, forske i og fremme intelligente mennesker. Det lyder ganske spændende, men hvordan bliver man egentlig medlem af den forening, hvis navn betyder bord på latin?

Hvordan bliver man medlem af Mensa?

Hvordan kan man gøre sig fortjent til en plads ved de intelligentes bord? Du skal selvfølgelig tage en prøve. Hvert år arrangeres en række tests, hvor du for et testgebyr på 250 kr. kan finde ud af, om du er medlem af Mensa. Testen tager en time, og du skal være 18 år for at tage den. Hvis du er interesseret i at se, hvor den næste optagelsesprøve finder sted, kan du følge dette link. Dit resultat placeres derefter et sted på en IQ-skala, som er en slags måleredskab for, hvor intelligent du er. For at blive medlem af Mensa skal du opnå 131 point.

Hvordan fungerer IQ-skalaer?

Så din score på testen bliver et tal. Tallet beregnes ud fra, hvor mange rigtige eller forkerte du fik i Mensa-testen, og sammenlignes derefter med resten af befolkningen. En perfekt score betyder, at du er blandt de 1% mest intelligente mennesker. Med andre ord er prøven ekstremt vanskelig.

Skalaen går fra 69 og derunder til 130 og derover, men langt størstedelen af befolkningen scorer et sted mellem 90 og 109. Dette kan være vigtigt at overveje, hvis du ikke får det testresultat, du gerne ville have haft. Det er simpelthen utroligt sjældent, at man får resultater over 130.

Hvordan er Mensas optagelsesprøver udformet?

Alle Mensa-tests begynder med en mundtlig introduktion til testformatet. Selve testen varer kun 20 minutter, og når testen er afsluttet, sendes svararkene til en psykolog, som retter dem. Testdeltageren modtager ikke resultatet før en måned efter, at testen er blevet gennemført. Men hvilke spørgsmål indgår egentlig i Mensa-testen?

Som mange andre intelligenstests er Mensa-testen baseret på logisk eller induktiv ræsonnement. Mensas test består af en 3×3 matrix , og ligesom de logiske tests på markedet i dag er der tale om serier af figurer, der ændrer sig fra på grundlag af en bestemt logik. Figurene i hvert spørgsmål følger forskellige logiske sekvenser, og opgaven er at finde ud af logikken og bruge den til at forudsige den manglende figur.

 

Kan du øve dig for et medlemskab?

Nu hvor vi har gennemgået, hvad Mensa er, hvad der kræves for at blive medlem af Mensa, og hvordan en Mensa-test er opbygget, er det eneste spørgsmål, der er tilbage: Er det muligt at træne sine logiske færdigheder til en Mensa-test? Og svaret er, at det kan du til en hvis grad.

Hos Test The Talent har vi specialiseret os i at tilbyde øvelsestests til netop sådanne prøver som Mensas. Vi arbejder hele tiden på at formidle, at det faktisk er muligt at træne sin tankegang. Ved at øve sig med øvelsestests aktiveres og skærpes de hjernecentre, der er aktive under udførelsen af testene. Hvis du er vant til at tænke logisk, kan du forvente en forbedring på omkring 20-30 %. Hvis du derimod ikke bruger de logiske dele af din hjerne dagligt, kan du forbedre dig endnu mere. Det er simpelthen et spørgsmål om at træne din hjerne i at se mønstre, og jo flere mønstre du ser, jo lettere bliver det at opdage dem.

Øv dig med Test The Talent

Logisk tænkning er derfor i høj grad noget, som man kan øve sig på. Vores hjerne kan simpelthen blive mere effektiv og bedre til at se mønstre mellem figurer. Når vi først har lært, hvordan en logisk sekvens kan se ud, bliver det desuden lettere at genkende “tænkningen”. Uanset om det er skiftende farver, skiftende former eller avancerede rotationsmønstre. Mange logiske sekvenser genbruges i øvrigt, så hvis du træner dine logiske færdigheder meget, er der gode chancer for at genkende dem!
Alle, der ønsker at øve deres færdigheder og opnå det eftertragtede medlemskab, kan bruge Test The Talents træningpakke.

 

 

Hvad er personlighedstests?

Personlighedstests er en form for psykologisk evaluering, der sigter mod at måle og beskrive ens personlighedstræk. De blev først udviklet i begyndelsen af det 20. århundrede af psykologer som Carl Jung og Isabel Briggs Myers, og har siden været brugt i en række forskellige sammenhænge, herunder i ansættelsesprocesser.

Psykologien bag personlighedstester bygger på teorier om, hvordan personligheden er opbygget og hvordan den påvirker vores adfærd og reaktioner. En af de mest almindelige teorier er den “The Big Five” teori, der beskriver fem grundlæggende personlighedstræk: Openness (åbenhed), Conscientiousness (samvittighed), Extraversion (extraversion), Agreeableness (venlighed) og Neuroticism (neuroticisme). Disse træk kan måles ved hjælp af en række forskellige tests, der kan give indsigt i en persons personlighed, og hvordan denne kan påvirke deres jobpræstationer.

For at forberede sig bedst muligt til en personlighedstest, anbefales det at informere sig om, hvilken type test man skal tage, og hvilke træk der evalueres. Det kan også være nyttigt at få øvelse i at svare på typiske spørgsmål, som man kan forvente at blive stillet. Det er vigtigt at være ærlig og åben i sine svar, da formålet med testen er at give et ærligt billede af ens personlighed.

Det er også vigtigt at bemærke, at personlighedstests kun er én af flere metoder, der anvendes i ansættelsesprocesser og ikke bør bruges som den eneste faktor i beslutningen ansættelsen af en kandidat.

Hvem tilbyder personlighedstests?

Hvis du bliver indkaldt til en vurderingstest i den nærmeste fremtid, er det meget muligt, at du også skal gennemgå en personlighedstest.
De velkendte udbydere af typiske færdighedstests tilbyder normalt også en personlighedstest.

Så hvis du skal testes i en færdighedstest fra en af nedenstående udbydere, er det tilrådeligt også at se på de supplerende personlighedstests:

Hos Test The Talent kan du forberede dig grundigt på færdighedstests fra disse testudbydere, så du kan opnå det bedst mulige resultat i den endelige test.

Personlighedstests adskiller sig fra de normale færdighedstests. Forberedelse er kun mulig i begrænset omfang, fordi denne type test undersøger din personlighed, som ikke på samme måde er lige til at træne eller ændre. Desuden er der ikke rigtige eller forkerte svar.

I det følgende får du at vide, hvorfor det stadig giver mening at tage personlighedstests, selvom der ikke er rigtige svar, samt hvilke tests der findes, hvordan de er opbygget, om du stadig kan forberede dig i et vist omfang og hvilke personligheder virksomheder kigger efter i ansøgningsprocessen.

Kan du forberede dig på en personlighedstest?

Ja, det kan du! Men du kan ikke træne dig til det, og du kan heller ikke umiddelbart påvirke resultatet på nogen måde.
Testen afslører din personlighed og giver rekrutteringsteamet vigtige oplysninger om, hvorvidt du passer til stillingen. Da du ikke rigtig kan træne din personlighed, kan du heller ikke træne dig til testen.

Det du kan gøre, er at se på teststrukturen, virksomhedens værdier og opgaverne i dit ønskede job. Du bør spørge dig selv, hvad der kræves i denne stilling, og i hvilket omfang du besidder disse kvaliteter. Du kan også tænke over, hvad virksomheden ønsker at høre, og besvare spørgsmålene i overensstemmelse med det. Det bør du dog kun gøre i et vist omfang, for i sidste ende vil testen vise, om du har de kvaliteter, der er nødvendige i den nye stilling, eller ej. Så hvis du besvarer spørgsmålene på den måde, som virksomheden ønsker at høre dem, vil det i sidste ende vise sig, når du får jobbet. Så prøv hellere at besvare spørgsmålene så ærligt som muligt og forbered dig grundigt på den tilhørende færdighedstest.

Disse virksomheder tilbyder følgende personlighedstests:

SHL OPQ32 – Spørgeskema om erhvervsmæssig personlighed

I denne test skal du svare på spørgsmål om din adfærd, som igen fortæller dig om dine karaktertræk og om, hvorvidt de svarer til de egenskaber, der kræves i den stilling, du søger. Du får fire udsagn for hvert spørgsmål og skal angive, hvilket udsagn du er mest enig i, og hvilket udsagn du er mindst enig i. Der er ingen tidsbegrænsning. Generelt skal ansøgerne bruge ca. 30-40 minutter på at besvare de i alt 104 spørgsmål.

PICA – PIBA Adfærdsvurdering

Testen tager ca. 5-10 minutter og består af to forskellige dele. Del 1 indeholder 86 adjektiver. Du bliver bedt om at vælge de adjektiver, der bedst afspejler dig og din adfærd. Del 2 indeholder den samme liste med adjektiver, men denne gang skal du angive, hvilke adjektiver andre ville bruge til at beskrive dig. Dine svar fra begge dele vil blive samlet i en profil, som sendes til den virksomhed, hvor du søger. Det giver virksomheden et indblik i, hvordan du vil opføre dig i bestemte situationer, og om du rent personlighedsmæssigt passer til den opslåede stilling.

Cubiks – Cubiks-faktorer

Baseret på de “5 store personlighedstræk”.

PAPI N: PAPI Normativ

Kendt som den første screening af kandidater for at se, hvem der passer ind. Du får udsagn og skal angive, hvor enig eller uenig du er i dem. Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Alle kandidaternes svar sammenlignes med hinanden, og der opstår mønstre, som viser, hvilke kandidater der har størst sandsynlighed for at komme i betragtning til den ledige stilling.

PAPI I: PAPI Ipsativ

Bruges oftest senere i ansøgningsprocessen. Du bliver stillet et spørgsmål og skal vælge det svar, der passer bedst til dig, og det svar, der passer mindst til dig. Svarene afslører din arbejdsretning og adfærd.

Saville – Wave personlighed

Denne test anses for at være en stærk indikator for, hvordan den potentielle kandidat vil klare sig senere i sin karriere, og om der er et kulturelt match med virksomheden. Testen indeholder udsagn, som kandidaten sin grad af enighed til.

Saville – Situationsbestemt vurdering

Indeholder forskellige realistiske scenarier for at se, hvor godt kandidaten passer til den annoncerede stilling. Kandidaten observeres, hvordan kandidaten reagerer på disse. Denne type test er meget individuel, da hver test er skræddersyet til virksomheden.

Thomas International – Personlig profilanalyse (PPA)

Denne personlighedstest måler dine personlige egenskaber og inddeler dem i fire forskellige områder. Disse omfatter dominans, indflydelse, at være konsistent og indlæringsevne. For hvert spørgsmål får du fire svarmuligheder, som hver især er knyttet til et af de fire karaktertræk. Til sidst får hver kandidat tre profiloversigter, der omfatter de egenskaber, som kandidaten har, de egenskaber, som kandidaten ikke har, og en kombination af begge dele.

Læs mere om Thomas International PPA

Hvilke personlige kvaliteter søger virksomhederne efter?

Virksomheder forsøger at få et indblik i potentielle kandidaters personlighed ved hjælp af en personlighedstest. Hvilke egenskaber virksomheden fokuserer på, afhænger i høj grad af den enkelte stilling. Generelt kan det dog siges, at det er en fordel at have en klar karakterstyrke i følgende kvaliteter:

Motivation.
Både i forhold til arbejdet, men også i forhold til dit liv. Hvis du har lyst til at se meget, lære nye ting, få nye bekendtskaber og har mange forskellige interesser, er det alt sammen tegn på, at du har en masse motivation og entusiasme med dig.

Arbejdsmoral og almindelig opførsel.

De grundlæggende kvaliteter, der sandsynligvis er nødvendige i enhver stilling. Det er vigtigt for virksomheden at se, at du handler i virksomhedens bedste interesse, og meget vigtigt: at du passer ind i virksomhedens værdier og normer.

Team spirit

Det handler om, hvor godt du kan samarbejde i et team.

 

 

 

 

 

 

Det er meget forskellige fra virksomhed til virksomhed, der bruger SHL test, hvilke minimumskrav der stilles for at blive ansat. Oftest er der ikke en formel minimumscore, men testen bliver vurderet sammen med din baggrund og kvalifikationer og sammenlignet med de øvrige kandidaters resultater.

Der er dog også virksomheder hvor du skal ligge over 80 % for overhovedet at komme i betragning, hvilket især er i konsulenthusene samt i meget taltunge / analytiske stillinger.

80 % svarer til at du minimum skal have haft 7 rigtige ud af 9 i en halv SHL test. (som Test The Talents Gratis SHL Test

Det vil dog altid trække op i det samlede billede med en høj score, især hvis du ligger i den absolut høje ende.

 

 

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer