Garuda Logik Test

Har du en kommende Garuda Logik-test? Vil du gerne forberede dig så godt som muligt? Læs mere om testen, og hvordan du scorer højt i Garuda-testen.

Virksomheder, der tester potentielle kandidater med Garuda Logic-tests:

Om Garuda Logik Tests

Garuda-logik testen er en optimal indikator for din fremtidige arbejdsgiver for at se, hvilke generelle intelligens-færdigheder du besidder, hvor hurtigt du træffer beslutninger, og hvor præcist du træffer dem.  Testen analyserer også, hvor god du er til at løse opgaver og udvikle viden.

Garuda-logikprøven er således endnu en færdighedstest, der vil præge dine chancer for at lande et nyt job.

Om Test The Talent

Test the Talent er en dansk jobtest træningsportal
Vores tests ud udviklet til at træne inden jobtesten
Du får uddybende feedback på hvert enkelt spørgsmål.
De bedste betingelser for at blive bedre
Test the Talents kunder forbedre sig gns. 76%

Hvordan er Garuda Logik Testen opbygget?

Garuda Logik Testen følger altid den samme struktur og består af tre delprøver inden for områderne verbalforståelse, numerisk viden og abstrakte kompetencer.

Verbale opgaver: Denne test måler dine kompetencer i forhold til, hvor godt du kan assimilere og fortolke komplekse verbale sammenhænge.

Numeriske opgaver: I denne del af opgaven får du numeriske data og talsæt, og du skal forstå, analysere og præsentere numeriske data.

Abstrakte opgaver: Her måles din evne til at genkende mønstre, sammenhænge og konsekvenser. Den er baseret på en række forskellige givne data.

Prøven er opbygget således, at du har 20 minutter til i alt 30 spørgsmål fra alle tre testtyper. Selv om tidspres ikke er førsteprioritet i denne intelligenstest, er det vigtigt at holde øje med tiden for så vidt muligt at besvare alle de 90 spørgsmål. Derfor er intensiv forberedelse af stor betydning, så du vænner dig til tidsgrænserne.

Garuda testkategorier

Du vil blive præsenteret for spørgsmål om numeriske data og talsæt. På baggrund af disse skal du forstå, analysere og præsentere resultaterne og besvare alle spørgsmålene inden for tidsgrænsen. Eksemplet viser, hvordan et muligt spørgsmål i den numeriske del kan se ud.

Eksempel

I dette eksempel skal du fortsætte denne talrække med det rigtige tal.

Du vil blive præsenteret for forskellige typer af logiske strukturer, hvor du skal finde ud af, hvilket mønster de følger. Følgende billede giver dig et indblik i, hvordan et spørgsmål kan se ud.

I dette spørgsmål skal du finde ud af, hvilket af figurern (A,B,D eller D) der hører til der, hvor “?” står.

I denne del af prøven vil du blive præsenteret for forskellige opgaver, der tester dine verbale kompetencer. I det følgende kan du se et eksempel på, hvordan et spørgsmål i den verbale delprøve kan se ud.

Eksempel

I dette verbale spørgsmål skal du finde ud af sammenhængen mellem ordene kaliber og skydevåben og projicere reglen over på diameter og det passende ord fra nedenstående valg-muligheder.

Kaliber : Skydevåben
Diameter : ?

Rør
Kanal
Værktøj
Slagvåben

Ovenstående eksempel forudsætter, at du allerede ved, at diameteren på et skydevåbens løb kaldes kaliber, som også er et mål for kuglens størrelse.

En lignende analogi findes kun for rør, da størrelsen af et rør altid angives i diameter. En lignende sammenhæng er udelukket for de tre andre svarmuligheder.

Kompetenceprofil test

I nogle tilfælde udføres personlighedstesten, kaldet CompetenceProfile, ud over Garuda Logic Test. Denne test måler dine personlige eller bløde kompetencer ud over dine kognitive evner og giver dermed din potentielle fremtidige virksomhed endnu mere indsigt i rekrutteringsprocessen af nye kandidater.

Testen giver et klart indblik i, om du f.eks. er risikovillig og derfor er i stand til at træffe hurtige beslutninger. I forbindelse med Ability-testen bliver det derfor tydeligt, om disse hurtige beslutninger også er af høj kvalitet. Dette vurderes ud fra, om dine resultater har en høj nøjagtighedsgrad.

Sådan scorer du højt i Garuda Logic Test

  1. Øv dig så meget som muligt med de generelle øvelsestests fra Test the Talent, før du tager den rigtige prøve.
  2. Du vælger selv det sprog, du vil tage testen på. I bedste fald vælger du det sprog, som den rigtige prøve også vil være på.
  3. Vær så fokuseret og klar i hovedet som muligt, når du tager den rigtige prøve, og vælg det tidspunkt på dagen, hvor du kan koncentrere dig bedst.
  4. Sørg for at være helt uforstyrret, og sæt din telefon på lydløs/flyvende tilstand.
  5. Øv dig lige før den rigtige prøve for at varme op.

Køb adgang til generelle træningstest

38 x forskellige test-sæt
365 testspørgsmål
Stort overlap ift. spørgmålene i PTL testen
Samtlige test-sæt er på dansk
Uddybende forklaring på hvert eneste spørgmål
Adgangen til alle testene er gyldig i 90 dage.
Træn og bliv bedre til en People Test Logik Test

Penge tilbage garanti, hvis du ikke er tilfreds med Premium-versionen af Test The Talent!

Test The Talent udbyder trænings tests, der er udviklet til at kandidater kan træne inden den rigtige Garuda Logik Test.

Test the Talent har ingen affiliating til  Garuda A/S eller deres varemærker. 

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer