Garuda Logik Test

Har du en kommende Garuda Logik-test, og vil du gerne forberede dig så godt som muligt? Læs mere om testen, og lær, hvordan du scorer højt i Garuda-testen.

Virksomheder, der tester potentielle kandidater med Garuda Logic-tests:

Om Garuda Logik Tests

Garuda-logik testen er en god indikator for, hvilke generelle intelligens-færdigheder du besidder, hvor hurtigt du træffer beslutninger, og hvor præcist du træffer dem. Testen analyserer også, hvor god du er til at løse opgaver og tilegne dig ny viden. Den virksomhed, du testes hos, vil inkludere dine testresultater i deres overvejelser, om hvorvidt du skal have jobbet eller ej.

Garuda-logikprøven er således en færdighedstest, der vil præge dine chancer for at lande et nyt job.

Om Test The Talent

Test the Talent er en dansk jobtest træningsportal
Vores tests er udviklet til at træne inden jobtesten
Du får uddybende feedback på hvert enkelt spørgsmål
De bedste betingelser for at blive bedre
Test the Talents kunder forbedrer sig gennemsnitligt 76%

Hvordan er Garuda Logik Testen opbygget?

Garuda Logik Testen følger altid den samme struktur og består af tre delprøver inden for områderne verbalforståelse, numerisk viden og abstrakte kompetencer.

Verbale opgaver: Denne test måler dine kompetencer, såsom, hvor godt du kan assimilere og fortolke komplekse verbale sammenhænge.

Numeriske opgaver: I denne del af testen får du data og talsæt, og du skal kunne analysere og forstå numeriske data.

Abstrakte opgaver: Her måles din evne til at genkende mønstre og logiske sammenhænge i givne figurrækker og andet.

Prøven er opbygget således, at du har 20 minutter til 90 spørgsmål, med 30 spørgsmål i hver af de førnævnte underkategorier. Selvom tiden ikke er en yderst presserende faktor i denne test, er den alligevel vigtig at holde øje med. Derfor er grundig træning med øvelsestest utroligt fordelagtigt, så man vænner sig både til spørgsmålstyperne, samt den hastighed, hvormed man skal besvare spørgsmålene.

Garuda testkategorier

Du vil blive præsenteret for spørgsmål om numeriske data og talsæt. På baggrund af disse skal du forstå, analysere og besvare alle spørgsmålene inden for tidsgrænsen. Nedenstående eksempel viser et muligt numerisk spørgsmål.

Eksempel

I dette eksempel skal du fortsætte denne talrække med det rigtige tal.

Du vil blive præsenteret for forskellige typer af logiske strukturer, hvor du skal finde ud af, hvilket mønster de følger. Følgende billede giver dig et indblik i, hvordan et spørgsmål kan se ud.

I dette spørgsmål skal du finde ud af, hvilken af figurerene, A, B, D eller D, der passer på spørgsmålstegnets plads.

I denne del af prøven vil du blive præsenteret for forskellige opgaver, der tester dine verbale kompetencer. I det følgende kan du se et eksempel på, hvordan et spørgsmål i den verbale delprøve kan se ud.

Eksempel

I dette verbale spørgsmål skal du finde sammenhængen mellem ordene ‘kaliber’ og ‘skydevåben’ og anvende samme logik på ordet ‘diameter’ og det passende ord fra nedenstående valgmuligheder.

Kaliber : Skydevåben
Diameter : ?

Rør
Kanal
Værktøj
Slagvåben

Ovenstående eksempel forudsætter, at du allerede ved, at diameteren på et skydevåbens løb kaldes kaliber, som også er et mål for kuglens størrelse.

En lignende analogi findes kun for rør, da størrelsen af et rør altid angives i diameter. En lignende sammenhæng er udelukket for de tre andre svarmuligheder, og ‘rør’ er dermed det korrekte svar.

Kompetenceprofil test

I nogle tilfælde udføres personlighedstesten, CompetenceProfile, som en supplerende test, ud over Garuda Logic Test. Denne test måler dine personlige eller bløde kompetencer, ud over dine kognitive evner, og giver dermed din potentielt fremtidige arbejdsplads endnu mere indsigt i dig, som kandidat, under rekrutteringsprocessen.

Testen giver et klart indblik i, om du f.eks. er risikovillig og derfor er i stand til at træffe hurtige beslutninger. I forbindelse med Ability-testen bliver det derfor tydeligt, om disse hurtige beslutninger også er af høj kvalitet. Dette vurderes ud fra, om dine resultater har en høj nøjagtighedsgrad.

Sådan scorer du højt i Garuda Logic Test

  1. Øv dig så meget som muligt med de generelle øvelsestests fra Test the Talent, før du tager den rigtige prøve.
  2. Du vælger selv det sprog, du vil tage testen på. Det anbefales, at du vælger det sprog, som den rigtige prøve vil være på.
  3. Vær så fokuseret og klar i hovedet som muligt, når du tager den rigtige prøve, og vælg det tidspunkt på dagen, hvor du kan koncentrere dig bedst.
  4. Sørg for at være helt uforstyrret, og sæt din telefon på lydløs.
  5. Øv dig lige før den rigtige prøve for at varme op.

Køb adgang til generelle træningstest

38 x forskellige testsæt
365 testspørgsmål
Stort overlap med spørgmålene i den rigtige Garuda Logik Test
Samtlige testsæt er på dansk
Uddybende forklaring til hvert eneste spørgmål.
Adgangen til alle testene er gyldig i 90 dage.
Træn og bliv bedre til en Garuda Logik Test

Husk at du kan få pengene tilbage, hvis ikke du er fuldt ud tilfreds med Test The Talents betalte tests.

Test The Talent udbyder træningstests, der er udviklet til kandidater, så de kan træne inden den rigtige Garuda Logik Test.

Test the Talent har ingen affiliating til Garuda A/S eller deres varemærker. 

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer