THOMAS GIA TEST PÅ DANSK

Skal du tage en Gia test? Her har vi samlet eksempler og de bedste tips til hvordan du får en høj score i GIA testen.

Eksempler på virksomheder der bruger Thomas GIA tests, er eksempelvis

OM GIA TESTS

Test kaldes ofte bare en GIA test eller en Thomas GIA test, og udbydes af virskomheden Thomas International). GIA står for General Intelligence Assessment.  Ofte vil du som kandidat tage GIA testen i sammenhæng med samme virksomheds personlighedstest, der hedder  PPA, som er en test der er et baseret på DISC profilen, og minder til forveksling om en DISC profil test.  

Om Test The Talent

Test the Talent er en dansk jobtest træningsportal
Vores tests ud udviklet til at træne din hurtighed
De bedste betingelser for at blive bedre
Test the Talents kunder forbedre sig gns. 76%

Hvordan er GIA tests opbygget?

Gia testen  er en primært logisk / matematisk test, men stort fokus på hastighed, og testen modsvarer en regulær IQ test godt. 

Testen er opdelt i 5 dele, hvor du på tid skal svare rigtig på så mange sprøgsmål som muligt, inden for tidsrammen.

Testen tager 30 minutter, ekslusive instruktion, og gennemgang af demo-spørgsmål. Det svarer således til 6 minutter for hver af de 5 dele.

Men det kræver lidt tid at læse og forstå instruktionerne korrekt, og prøve demo-spørgmålene som ikke tæller med i den endelige test. Så afsæt god tid (1 time) til at tage og gennemføre testen i sin helhed.

Spørgmålene kan virke nemme, ja nærmest trivielle, men en stor del af at klare testen succesfuldt er hurtighed.

Scoren man får i en GIA test er en % del. fra a 0-100, hvor 50% er normalfordelingen.

Så får du en score på 50% ligger du lige i midten af normalområdet (gennemsnittet) for de testede kandidater. 

For hver af de 5 underkategorier få du en % vis score, og derudover en samlet score for hele testen.  

GIA testens underkategorier

Klik på overskriften eller på + for at folde ud

Du bliver præsenteret for et udsagn eksempelvis:

“Peter er mindre end Ole”

Og to svarmuligheder Peter og Ole.

SÅ snart du klikker videre forsvinder udsagnet og erstattes med et spørgsmål. Fx. Hvem er mindst. ? 

Du skal således huske udsagnet i hovedet, og derefter svare på spørgmålet.

Disse spørgmål fortsætter kontinuerligt  i samme stil med 2 navne og diverse egenskaber:

Hvem er gladest, hvem er højest, hvem er størst, hvem er tyndest, hver er mindst ?

Vær særlig opmærksom på at spørgmålene variere ift. udsagnet. 

Eksempel:        Jørgen er ældre end Keld    Hvem er yngst?   eller hvem er ældst ? 

Denne spørgsmåltype fokuserer udelukkende på din visuelle evne til hurtigt at sammekoble store og små bogstaver. 

H  D    F

h      

Du bliver præsenteret for et 4 sæt af bogsaver, hver sæt er opsat lodret (så i ovenstående eksempel . Hh , Dd , Ap & Fq) 

De øverste række er store bogstaver og den nederste række er altid små bogstaver. 

For hvert spørgmål skal  du svare på hvor mange ud af de fire sæt, hvor det store og det lille bogstav matcher?  

Det vil altid være muligt at svar henv. 0, 1, 2, 3, eller 4 match.

I det konkrete eksempel ses det at sæt 1. Hh er der match, ligeledes i sæt 2 Dd, men de to sidste, Ap og Fq er det ikke match.

Det korrekte svar er derfor 2. 

I denne numeriske opgavetype vil du blive præsenteret for 3 tal.

Du skal identificere hvilket, af enten det mindste eller største tal, som ligger længst væk fra det midterste tal. (eller tænk på det som det resterende tal) 

Eksempelvis kunne du se disse tre tal.     5        3   

3 er det mindste, 9 er det største, og 5 er det midterste (restrende tal)

Afstanden fra 5 til 9 = 4 og afstanden fra 3 til 5 er 2. Den største afstand til det midterste tal er altså fra 9 tallet. så det korrekte svar er tallet 9.  

Du ser tre ord på skærmen og du skal finde ud af hvilket af de tre ord er skiller sig ud fra de andre to. 

Sagt omvend så er 2 af ordene forbundne, og det tredje ord er ikke. 

Eksempelvis: 

Nano      Micro      Eliminere 

Nano og micro betyder begge noget (meget) småt, hvorimod eliminere betyder noget i stil med at fjerne.

Det er ikke muligt umiddelbart at lave en kobling mellem eliminere og de andre ord. Så Eliminere er ordet der skiller sig ud, og det korrekte svar. 

Du bliver præsenteret for et billede med eksempelvis bogstavet R i fire forskellige rotationer. henv. 90, 180 og 270 grader.

Derudover ses det både vendt korrekt og spejlvendt. 

Du skal betragte det som 2 sæt af bogstaver. (set lodret, og indrammet)   Du skal nu svare på om enten 0,1 eller 2 (begge) af de to sæt matcher. Og med matcher menes om bogstaverne begge kan roteres og matche, eller om de er forskellige uanset hvordan de roteres.

I ovenstående eksempel ses på det venstre sæt at det øverste R, hvis det roteres 90 grader med uret, vender korrekt. I det højre sæt derimod er det øverste R spejlvendt, og uanset hvordan det roteres, vil det ikke kunne matche det nederste R i det sæt. Derfor er det korrekte svar for denne opgave 1.

GIA test resultater

Når du har taget GIA testen vil virksomheden du tester for,  blandt andet kunne identificere følgende ud fra dine test resultater 

 • Hvordan er din placering ift. normalfordelingen jf. med andre kandidater der har taget testen
 • Hvor god du er til at absorbere ny information 
 • Hvor stærk er din ordforståelse generelt 
 • Har du en god korttidshukommelse
 • Logisk ræssonement styrke 
 • Matematiske evner i præcision ift. hurtige udregninger og talforståelse 

Tips til at få en høj score i GIA tests

 1. Husk ikke at være alt for hurtigt (for mange fejl er ikke optimalt)
 2. Der er en tidsgrænse for hver kategori, på kun 6 minutter. Der på ingen måde tid til at fundere længe over et spørgmål du måske har svært ved. Det er bare at gå hurtigt videre. 
 3. Du vælger selv hvilket sprog du ønsker testen på. Vælg Dansk, såfremt dette er dit modersmål. Det vil hjælpe dig især i ord-genkendelsesdelen.
 4. Vær så skarp og klar i hovedet du kan når du tager den rigtig test, vælg det tidspunkt på dagen hvor du performer bedst.
 5. Sørg for at sidde helt uforstyrret og sæt din telefon på lydløs / fly-mode. 
 6. Tænk over du vil bruge mus eller pegefelt, hvad du arbejder hurtigst med, tiden er så væsenlig en faktor i GIA test at dette ikke er uvæsenligt. 

Køb adgang til GIA træningstest

5 x forskellige test-sæt
+ 2000 testspørsmål
Samtlige test-sæt er på dansk
Adgangen til alle testene er gyldig i 90 dage.
Træn og bliv bedre til en Thomas GIA Test

HUSK, at vi giver dig pengene tilbage hvis du ikke ikke fuldt ud tilfreds med Test The Talents betalte tests!

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer