THOMAS GIA TEST PÅ DANSK

Skal du tage en Thomas Gia test? Med et struktureret træningsforløb kan forbedre din hurtighed og få en bedste score. Start din træning i dag og kom et skridt nærmere drømmejobbet.

Virksomheder, der bruger Thomas GIA tests

OM GIA TESTS

Test kaldes ofte blot en GIA test eller en Thomas GIA test og udbydes af virskomheden Thomas International. GIA står for General Intelligence Assessment.  Ofte vil du, som kandidat, tage GIA testen i sammenhæng med samme virksomheds personlighedstest, der hedder PPA. PPA er baseret på DISC profilen, og minder til forveksling om en DISC profil test.  

Om Test The Talent

Test the Talent er en dansk jobtest træningsportal
Vores tests er udviklet til at træne din hurtighed
De bedste betingelser for at blive bedre
Test the Talents kunder forbedrer sig gennemsnitligt 76%

Hvordan er GIA tests opbygget?

Gia testen er en primært logisk/matematisk test, men med stort fokus på hastighed. Gia-testen modsvarer en regulær IQ test.

Testen er opdelt i 5 dele, hvor du skal svare rigtig på så mange sprøgsmål som muligt, inden for tidsrammen.

Testen tager 30 minutter ekslusiv instruktion og gennemgang af demo-spørgsmål. Det svarer således til 6 minutter for hver af de 5 dele.

Men det kræver lidt tid at læse og forstå instruktionerne korrekt, samt at prøve demo-spørgmålene, som ikke tæller med i den endelige test. Afsæt derfor god tid til at tage og gennemføre testen i sin helhed. 

Spørgmålene kan virke nemme, ja nærmest trivielle, men en stor del af at klare testen succesfuldt er hurtighed.

Scoren man får i en GIA test angiver, hvor stor en procentdel man har svaret rigtigt. Resultaterne fra en Gia-test er normaltfordelt med 50% som middelværdi.

Får du en score på 50%, så ligger du lige i midten af de testede kandidater. 

For hver af de 5 underkategorier får du score, og derudover en samlet score for hele testen.  

GIA testens underkategorier

Klik på overskriften eller på + for at folde ud

Du bliver præsenteret for et udsagn eksempelvis:

“Peter er mindre end Ole”

Og to svarmuligheder:  ‘Peter’ og ‘Ole’.

SÅ snart du klikker videre forsvinder udsagnet og erstattes med et spørgsmål. Fx. ‘Hvem er mindst?’ 

Du skal således huske udsagnet i hovedet, og derefter svare på spørgmålet.

Disse spørgmål fortsætter kontinuerligt  i samme stil med to navne og diverse egenskaber:

Hvem er gladest, hvem er højest, hvem er størst, hvem er tyndest, hvem er mindst?

Vær særlig opmærksom på at spørgmålene varierer ift. udsagnet. 

Eksempel:        Jørgen er ældre end Keld    Hvem er yngst?   eller hvem er ældst ? 

Denne spørgsmålstype fokuserer udelukkende på din visuelle evne til hurtigt at sammekoble store og små bogstaver. 

H  D    F

h      

Du bliver præsenteret for et 4 sæt af bogsaver, hver sæt er opsat lodret (så i ovenstående eksempel . Hh , Dd , Ap & Fq) 

Den øverste række er store bogstaver og den nederste række er altid små bogstaver. 

For hvert spørgmål skal du svare på hvor mange ud af de fire sæt, hvor det store og det lille bogstav matcher?  

Det vil være muligt at svare:  ‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3’, eller ‘4 ‘matches.

I det konkrete eksempel ses det, at 1. sæt, ‘Hh’, er et match, ligeledes i 2. sæt, ‘Dd’, mens de to sidste, ‘Ap’ og ‘Fq’ ikke er matches

Det korrekte svar er derfor ‘2′. 

I denne numeriske opgavetype vil du blive præsenteret for tre tal.

Du skal identificere, hvilket tal der ligger længst væk fra det midterste tal. Midterste tal skal ikke forstås som placeringen af tallet, men den midterste værdi.

Eksempelvis kunne du se disse tre tal.     5        3   

3 er det mindste, 9 er det største, og 5 er det midterste.

Afstanden fra 5 til 9 er 4 (9-5=4) og afstanden fra 3 til 5 er 2 (5-3=2). Den største afstand til det midterste tal er altså fra 9 tallet. så det korrekte svar er tallet 9.  

Du ser tre ord på skærmen, og du skal finde ud af, hvilket af de tre ord der skiller sig ud fra de andre to.

Eksempelvis: 

Nano      Micro      Eliminere 

Nano og micro er begge SI-præfikser, hvorimod eliminere betyder noget i stil med at fjerne. Så Eliminere er ordet, der skiller sig ud, og dermed det korrekte svar. 

Du bliver præsenteret for et billede med eksempelvis bogstavet ‘R’ roteret vilkårligt om sig selv.

Derudover er et af R’erne i dette tilfælde spejlvendt.

Du skal betragte de to kasser, som to sæt af bogstaver. Du skal nu svare på, hvor mange af de to kasser, der indeholder matchende bogstaver. Matchende bogstaver vil sige, at udelukkende ved brug af rotation er de to bogstaver i kassen identiske.

I ovenstående eksempel ses på det venstre sæt at det øverste R, hvis det roteres 90 grader med uret, vender korrekt. I det højre sæt derimod er det øverste R spejlvendt, og uanset hvordan det roteres, vil det ikke kunne matche det nederste R i det sæt. Derfor er det korrekte svar for denne opgave, at én af kasserne indeholder et matchende sæt.

GIA-test resultater

Når du har taget GIA testen, vil virksomheden, som du testes hos, kunne identificere følgende ud fra dine test resultater:

 • Hvordan din placering er ift. normalfordelingen jf. med andre kandidater, der har taget testen
 • Hvor god du er til at tage ny information ind
 • Hvor stærk din ordforståelse generelt er 
 • Om du har en god korttidshukommelse
 • Styrken af dit logiske ræssonement
 • Dine matematiske evner ift. hurtige udregninger og talforståelse 

Tips til at få en høj score i GIA tests

 1. Husk ikke at være alt for hurtigt
 2. Der er en tidsgrænse for hver kategori, på kun 6 minutter. Der er ikke tid til at fundere længe over et spørgmål, du har svært ved.
 3. Du vælger selv, hvilket sprog du ønsker testen på. Vælg dansk, såfremt dette er dit modersmål. Det vil især hjælpe dig i ordgenkendelse-delen.
 4. Vær skarp og klar i hovedet, når du tager den rigtige test og vælg det tidspunkt på dagen, hvor du performer bedst.
 5. Sørg for at sidde helt uforstyrret og sæt din telefon på lydløs. 
 6. Tænk over, om du vil bruge mus eller touchpad. Hvis du har lettere kan styre en mus, anbefales det at medbringe en, så du sparer så meget tid som muligt, og det samme gælder touchpad.  

Køb adgang til GIA træningstest

5 x forskellige test-sæt
Mere end 2000 testspørsmål
Samtlige testsæt er på dansk
Adgangen til alle testene er gyldig i 90 dage.
Træn og bliv bedre til Thomas GIA Tests

HUSK, at vi giver dig pengene tilbage, hvis ikke du er tilfreds med Test The Talents betalte tests!

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer