Børge Prien Test – Forsvarets Intelligensprøve

Forsvarets Intelligens Test, ofte omtalt som “Prien-testen”, er en intelligensprøve udviklet af den danske psykolog Børge Prien. Denne test er specielt designet til brug i det danske forsvar. Den bruges til at vurdere potentielle rekrutters intellektuelle kapaciteter og er en del af selektionsprocessen for ansøgere til forskellige stillinger i det danske forsvar.

Testen måler forskellige aspekter af intellektuel funktion, herunder logisk tænkning, rumlig opfattelse, verbale evner og generel problemløsningsevne. Det er en standardiseret test, hvilket betyder, at den er udviklet for at give en pålidelig og sammenlignelig måling af kandidaters evner.

Udover at være en del af ansøgningsprocessen til det danske forsvar, kan resultaterne af Prien-testen også bruges til at guide individuelle karriereveje inden for militæret ved at identificere særlige styrker og evner.

Da testen er en del af det danske forsvars interne procedurer, er der typisk begrænset offentligt tilgængelig information om de specifikke detaljer og indholdet af testen. Dette skyldes både behovet for at bevare testens integritet og sikkerhedshensyn. Desuden kan præcise oplysninger om testen variere over tid, da den kan justeres og opdateres for at imødekomme ændrede krav og standarder i Forsvaret.

Selvom den specifikke indhold og format af testen kan variere og er ikke bredt offentliggjort, er det kendt, at den omfatter flere almindelige typer af opgaver fundet i standard intelligensprøver. Disse kan omfatte:

  1. Talrækker: Som du nævnte, inkluderer testen ofte talrække-opgaver, hvor man skal identificere det næste tal i en sekvens baseret på et bestemt mønster eller en regel.
  2. Verbale Opgaver: Disse kan omfatte ordforståelse, analogier eller andre opgaver, der tester evnen til at forstå og anvende sprog.
  3. Logisk Tænkning: Opgaver, der kræver anvendelse af logik og deduktiv tænkning, for eksempel at identificere, hvilket af flere udsagn der logisk følger af et givet sæt oplysninger.
  4. Rumlig Opfattelse: Opgaver, der tester evnen til at manipulere og forstå rumlige relationer, som kan involvere at visualisere objekter i forskellige positioner eller orienteringer.
  5. Mønstergenkendelse: Opgaver, der kræver identifikation af mønstre eller regelmæssigheder i en række symboler eller figurer.
  6. Problemløsning: Generelle spørgsmål, der tester evnen til at anvende kritisk tænkning og problemløsningsevner til nye situationer.

Det er vigtigt at bemærke, at da testen er udviklet til brug i det danske forsvar, kan der være specifikke opgaver, der er skræddersyet til at vurdere færdigheder, der er særligt relevante for militære roller. Information om testens præcise indhold og format er dog ofte begrænset for at bevare dens integritet og sikre, at den forbliver en retfærdig og effektiv vurderingsmetode.

Hvis du godt kunne tænke dig at forbedrede dig bedst muligt til denne test, kan du træne med Test The Talent. Vi tilbyder en generel numerisk, verbal og logisk træningspakke som du kan købe adgang til. Derudover søger vi  i øjeblikket testpersoner som gerne vil øve sig inden den rigtige test, og efterfølgende fortælle os lidt om forløbet. (uden øvrige omkostninger for dig) Er det noget for dig så kontakt os på mail: support@testttalent.dk.

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer