IST 2000 R Test

Skal du testes med en IST 2000 R kognitiv test,  og vil du gerne forberede dig bedst muligt ? Her kan læse om IST 2000 R testen,  og hvordan du får en så høj score som muligt.

Virksomheder der tester kandidater med IST 2000 R testen

OM IST 2000 R TESTS

Intelligenz-Struktur-Test (IST) 2000 R, er en kombineret test med både en verbal, numerisk og logisk (visuel-spatial) del. Testen skiller sig ud fra andres tests på markedet ved at den er meget lang. I alt er den effektive testtid 77 minutter plus introduktion. IST 2000 R testen er udviklet af den tyske virksomhed Hogrefe.

Om Test The Talent

Test the Talent er en dansk jobtest træningsportal
Vores tests ud udviklet til at træne inden jobtesten
Du får uddybende feedback på hvert enkelt spørgsmål.
De bedste betingelser for at blive bedre
Test the Talents kunder forbedre sig gns. 76%

Opbygning: IST 2000 R test

Testen er grupperet i tre selvstændige dele, Verbal, Numerisk, Logisk med hver tre underkategorier.

Verbal:  Sætnings-fuldendelse, Analogier, Ligheder   6 min + 7 min + 8 min = 21 minutter

Numerisk: Regning, talrækker, regnetegn    3 * 10 minutter   =  30 minutter

Logisk: Figursammensætning, Terninger, Matricer   7 min  + 9 min  + 10 min  =   26 minutter

Hver del har 20 spørgmål, så denne teste byder på i alt 180 spørgmål. Og total effektiv testtid er 77 minutter, læg dog dertil introduktion til hver sektion og eksempler så regn med over halvanden time til at tage IST 2000 R testen.

Testen giver et godt overblik over fremdriften af de 20 sprørgsmål i hver sektion. Du kan skippe spørgmål og vende tilbage til dem bagefter. Du bliver efter spørgmål 20 spurgt om du vil, gennemgå det hele, dine ubesvarede spørgsmål eller afslutte testen selvom der er mere tid. Når tiden er løbet ud afsluttes deltesten helt automatisk, og det værd at nævne at der ikke en nogen synlig timer, så du ved hvornår det sker.

IST 2000 R test kategorier og spørgsmåltyper

Klik på overskriften eller på + for at folde ud

Sætnings-fuldendelse

I denne type opgave, skal du fuldende en sætning

Der kunne eksempelvis stå:

En skib har størst lighed med en ? 

Du skal så svare ud fra nogle forskellige (5) svarmuligheder.

Analogier

Du bliver præsenteret for et udtryk.

Ord A forholder sig til Ord B som Ord C forholder sig til ? 

Du skal vælge den rigtig svarmulighed ud af 5 svarmuligheder.

Ligheder

Du får vist 6 forskellige ord, og skal vælge de 2 som passer bedst sammen.

Regning

Du bliver præsenteret for et matematisk udtryk / en ligning og skal typiske finde X

55 – 22 = X  

X =  ?   (åbent svar)

Talrækker

Du ser en række af tal og du skal finde ud af hvilket tal som er det næste logiske i rækken:

2  4  6  8  10 12  ?   (Let eksempel)

Regnetegn

Du bliver præsenteret fo en ligning hvor tallene og resultaterne er præ-definerede.

Men regnetegnet (eller regnetegnene) mangler  Det er entent plus, minus, gange eller dividere der skal vælges.    +  – * :

Eksempel:   16   ?    7  ?      4   =     92 

Din opgave er at vælge det rigtige regnetegn for hver af spørgmålstegnene.

Figursammensætning

Du ser en figur som er delt i 2-4 små figurer, du skal svare på (ud af 5 mulige) figurer hvilken er det mulige som de små figure kan sammensættes til. 

Terninger 

Du kan visuelt se de tre sider af terningen, 

Det er ikke en ‘normal terning’ med 1-6 øjne pr. flade. Der kan der være, men også andre figurer som trekanter, firkanter kan ses på terningen. 

Opgaven går ud på at tage udgangspunkt i en terning og så visualisere, hvordan den kan roteres for at passe med én af de 5 svarmuligher. 

Matricer

En mere klassisk logiks opgave hvor du ser en sekvens af sammensatte figurer, dog i en 2 x 2  eller af og til en 3 x 3 formation. 

Et felt af de 4 eller 9 er i stedet et spørgmålstegn, og du skal regne ud hvilken logiske sekvens er er i opgaven så du kan vælge korrekt blandt 5  svarmuligheder.

Den bedste forberedelse til IST 2000 R

  1. Træn så meget du kan på øvelsesteste inden den rigtige test
  2. Husk hjælpemidler: Pen og papir er især i de numeriske sprøgsmål rigtig godt til mellemregninger
  3. Vær så skarp og klar i hovedet du kan når du tager den rigtig test, vælg det tidspunkt på dagen hvor du performer bedst.
  4. Sørg for at sidde helt uforstyrret og sæt din telefon på lydløs / fly-mode. 
  5. Træn / varm op lige inden den rigtig test.

Køb adgang til generelle træningstest

38 x forskellige test-sæt
365 testspørgsmål
Stort overlap ift. spørgmålene i IST R 2000 testen
Samtlige test-sæt er på dansk
Uddybende forklaring på hvert eneste spørgmål
Adgangen til alle testene er gyldig i 90 dage.
Træn og klar din ITS 2000 R test bedre

HUSK, at vi giver dig pengene tilbage hvis du ikke ikke fuldt ud tilfreds med Test The Talents betalte tests!

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer