Indlæg af thomas

Børge Prien Test – Forsvarets Intelligensprøve

Forsvarets Intelligens Test, ofte omtalt som “Prien-testen”, er en intelligensprøve udviklet af den danske psykolog Børge Prien. Denne test er specielt designet til brug i det danske forsvar. Den bruges til at vurdere potentielle rekrutters intellektuelle kapaciteter og er en del af selektionsprocessen for ansøgere til forskellige stillinger i det danske forsvar. Testen måler forskellige […]

PPA (Personal Profile Analysis) fra Thomas International

PPA (Personal Profile Analysis) er en personlighedstest udviklet af Thomas International. Den bruges til at evaluere en persons adfærdsmønstre, præferencer og arbejdsrelaterede egenskaber. Testen er baseret på DISC-teorien, der identificerer fire hoveddimensioner af adfærd: Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Overholdelse. PPA-testen består af et spørgeskema med en række udsagn, hvor testpersonen skal vurdere, i hvilken grad […]

Saville Wave Personlighedstest

Saville Personlighedstest Wave® er en personlighedstest, der bruges til at evaluere en persons personlighedstræk og adfærdsmønstre. Denne artikel vil give en omfattende analyse af Saville Personlighedstest Wave®, herunder eksempler på spørgsmål og svarmuligheder. Målgruppen er kandidater, der er blevet inviteret til at tage testen. Vi vil også præsentere gode ideer, tips og tricks til forberedelse […]

PAPI (Personality and Preference Inventory) personlighedstesten fra Cubiks/Talogy

Personlighedstesten PAPI (Personality and Preference Inventory) udviklet af Cubiks/Talogy er en anerkendt og velrenommeret test, der bruges til at evaluere en persons personlighedstræk og præferencer. Denne artikel vil give en omfattende analyse af PAPI-testen, herunder eksempler på spørgsmål og svarmuligheder. Målgruppen er kandidater, der er blevet inviteret til at tage testen. Vi vil også præsentere […]

Predictive Index Behavioral Assessment – Personlighedstest

Predictive Index Behavioral Assessment (PIBA) er en videnskabeligt baseret personlighedstest, der bruges til at forstå individets arbejdsrelaterede adfærd. Testen bruges i vid udstrækning af organisationer verden over til rekruttering, teamudvikling, lederskabstræning og mange andre formål. Men fordi det er en adfærdsbaseret test, kan forberedelse føles vanskelig eller uklar. Her kommer nogle tips og tricks til, […]

People Test Person (PTP) – Personligheds- og adfærdstest

Hvis du er en kandidat, der skal træne til en kommende PTP test, vil du sandsynligvis gerne vide mere om testen og have nogle tips og tricks til at klare dig godt. I denne artikel vil vi præsentere dig for People Test Person (PTP), en test udviklet af People Test Systems (PTS). Vi vil udforske […]

SHL OPQ32 personlighedstest

Occupational Personality Questionnaire (OPQ32) er et personlighedsvurderingsværktøj udviklet af SHL. Denne test er designet til at give organisationer indsigt i, hvordan visse aspekter af en persons adfærdsstil kan påvirke deres præstation på arbejdspladsen. Forståelse af OPQ32 OPQ32 måler 32 specifikke personlighedskarakteristika, der er opdelt i tre domæner: 1. Forhold til andre mennesker: Dette måler, hvordan […]

Mensa test forberedelse

Øv dig til din test hos Mensa I dag findes der mange måder at måle intelligens på, og der er lige så mange teorier om, hvad intelligens egentlig er. Alle, der interesserer sig for menneskelig intelligens, har sikkert hørt om foreningen Mensa. Men kan alle blive medlem, og måske endnu vigtigere – kan man øve […]

Personlighedstests

Hvad er personlighedstests? Personlighedstests er en form for psykologisk evaluering, der sigter mod at måle og beskrive ens personlighedstræk. De blev først udviklet i begyndelsen af det 20. århundrede af psykologer som Carl Jung og Isabel Briggs Myers, og har siden været brugt i en række forskellige sammenhænge, herunder i ansættelsesprocesser. Psykologien bag personlighedstester bygger […]

Hvad er en god SHL score ? 

Det er meget forskellige fra virksomhed til virksomhed, der bruger SHL test, hvilke minimumskrav der stilles for at blive ansat. Oftest er der ikke en formel minimumscore, men testen bliver vurderet sammen med din baggrund og kvalifikationer og sammenlignet med de øvrige kandidaters resultater. Der er dog også virksomheder hvor du skal ligge over 80 % […]

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer