THOMAS INTERNATIONAL PPA PRAKSIS TEST

Hvad er Thomas International PPA-testen, og hvad er dens formål?

Hvem bruger PPA-testen og hvorfor?

Arbejdsgivere og rekrutteringsbureauer rundt om i verden bruger Thomas International PPA-testen for at forbedre deres rekrutteringsprocesser, udføre præstationsevalueringer og finde det rette talent til at slutte sig til deres virksomheder.

Ved at bruge Thomas PPA-testen ved arbejdsgivere, at de får en nøjagtig repræsentation af personen.

Nogle stillinger kræver meget specifikke færdigheder; undervisnings- eller coachingroller kræver et meget anderledes sæt af færdigheder end salgs- eller IT-roller.

Testens resultater gør det muligt for arbejdsgiverne at drage fordel af en kandidats styrker til at placere dem i det mest passende job. Hvor eventuelle svagheder identificeres, kan kandidaten arbejde på at forbedre dem.

Uden for rekrutteringsområdet bruger sportscoachingorganisationer også PPA-tests til at hjælpe atleter med at håndtere deres følelser og tilgang til sport og højtryksbegivenheder.

De fire bogstaver i DISC repræsenterer fire primære adfærdsmæssige træk:

  • D: Dominance (Dominans) – Folk, der scorer højt på dette træk, er ofte meget aktive og resultatorienterede. De er direkte, beslutsomme og høje i selvtillid.
  • I: Influence (Indflydelse) – Folk, der scorer højt på dette træk, er ofte meget menneskeorienterede. De er entusiastiske, optimistiske og emotionelle.
  • S: Steadiness (Stabilitet) – Folk, der scorer højt på dette træk, er ofte meget tålmodige, rolige og foretrækker at undgå konflikter. De er loyale, pålidelige og gode lyttere.
  • C: Conscientiousness (Samvittighedsfuldhed) – Folk, der scorer højt på dette træk, er ofte meget private og analytiske. De er præcise, omhyggelige og systematiske.

Disse fire træk bruges til at lave en profil af en persons adfærdsmæssige tendenser i forskellige situationer, som f.eks. på arbejde, i et team, eller i kommunikation med andre. Det skal bemærkes, at DISC ikke måler intelligens, evner, erfaring eller værdier – det er fokuseret på observeret adfærd.

Dominans

Dette er evnen til at vise magt og indflydelse over andre. Det udtrykkes ved at være assertiv, lede ved eksempel og tage det aktive led i gruppesituationer.

Dominans kan være en værdifuld færdighed i lederroller, men en overdrevent dominerende personlighed kan blive betragtet som aggressiv eller tyrannisk.

I nogle roller, især dem, hvor en mild og støttende tilgang er nødvendig, som socialt arbejde eller sygepleje, kan høje niveauer af dominans være uønskede.

Indflydelse

Dette er evnen til at påvirke nogen eller en situation. Normalt er indflydelsesrige mennesker sociale og udadvendte og finder det relativt let at overbevise folk om deres måde at tænke på.

Evnen til at påvirke mennesker er vigtig for mange arbejdsområder, herunder lederskab og ledelsesroller, politik, undervisning eller samfundsmentoring.

Imidlertid kan underkvalificerede influencere efterlade folk med en følelse af at være manipuleret.

Stabilitet

Dette er at være overvejet, pålidelig og vise selvbeherskelse. Stabile mennesker er rolige og pålidelige; folk kender dem som blide, men retfærdige. De trives bedst i rolige, respektfulde og ordnede arbejdsmiljøer.

Nogle job kræver et meget højt niveau af stabilitet.

Lovhåndhævelsesroller, i særdeleshed, kræver en stabil og rolig tilgang. Politibetjente, fængselsvagter og væbnede sikker

sikkerhedsstyrker skal alle kunne holde hovedet koldt i pressede situationer, og det er her, stabilitet virkelig skinner igennem.

Men i roller, hvor hurtige beslutninger og impulsivitet er nødvendige, kan overdreven stabilitet være en ulempe.

Samvittighedsfuldhed (Conscientiousness)

Dette er at være grundig, præcis og nøjagtig i sit arbejde. Overholdelse er vigtig i mange job, herunder videnskabelige og tekniske roller, lov og finans og administration.

Men overholdelse kan blive en ulempe, hvis en person ikke er i stand til at tilpasse sig og være fleksibel i hurtigt skiftende situationer.

For at få den bedste score på Thomas International PPA-testen, skal du være ærlig og naturlig i dine svar. Testen er designet til at afsløre uoverensstemmelser, så det er bedst at undgå at give det svar, du tror, arbejdsgiveren ønsker at høre. I stedet fokuser på at give et sandt billede af din personlighed og dine præferencer.

Hvis du føler, at du har behov for at forbedre et bestemt område af din personlighed, kan du arbejde på det med en mentor eller coach, eller ved at deltage i passende træningsprogrammer.

Det er også værd at huske, at der ikke er noget ‘rigtigt’ eller ‘forkert’ resultat på en PPA-test. Det er blot et værktøj til at hjælpe både dig og din potentielle arbejdsgiver med at finde den bedste match mellem din personlighed og de krævede jobfærdigheder.

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer