PRØV EN GRATIS TALOGY (CUBIKS) TEST

For at give dig en test af vores system og produkt, tilbyder vi dig her muligheden for at afprøve en Talogy (Cubiks) test helt uden omkostninger. Dette giver dig chancen for at stifte bekendtskab med formatet og danne dig et indtryk af dit aktuelle niveau.

Uanset dit nuværende niveau, vil øvelserne i Talogy (Cubiks) testen hjælpe dig med at forstå dens opbygning, blive fortrolig med de typer spørgsmål, du vil støde på, og øve din problemløsningsevne på de specifikke opgaver.

Gratis Logiks Intermediate Talogy (cubiks) test

Talogy Intermediate er en blandet test hvor du både skal testes i verbale, numeriske og abstrakte (logiske) opgaver.

Gratis numerisk Talogy (cubiks) test

Talogy Logiks Advanced – Numerisk. Denne test har den samme type opgaver. Du bliver præsenteret for nogle data i form af en tabel eller en graf. Derefter skal du svare på nogle spørgsmål, som kræver, at du kan forstå instruktionerne præcist, aflæse data korrekt og derefter lave nogle beregninger for at finde den rigtige løsning.

SHL test numerisk

Gratis Abstrakt Talogy (cubiks) test

Talogy Logiks Advanced – Abstrakt. Denne test måler dine rummelige / spatiale / logiske intelligens. Opgaven er én type med figurer,  hvor du skal finde den rigtige figur der matcher en logiske sekvens.

Gratis Verbal Talogy (cubiks) test

Talogy Logiks Advanced – Verbal. En test af sproglige evner. Du vil under tidspres skulle læse og forstå en tekst af en rimelig sværhedsgrad. Derefter får du tre spørgsmål til teksten.

© Copyright 2023 - Test The Talent - Disclaimer