0%

I dette introduktionskursus til logiske tests, vil vi gennemgå de typiske logiske testtyper, dets elementer, typiske sekvenser, tips tricks og meget mere.

Du vil lære teknikker til hvad du særligt skal holde øje med, for hurtigt muligt at finde det rigtige svar.

Materialet er udarbejdet til at matche de logiske test du møder i SHL, Cubiks, Predictive Index (PICA/ PLI), Saville, ACE Kognitiv test, People Test Logic, men kan også bruge til alle andres tests der indeholder logiske testspørgsmål.

Materialet har fokus på de spørgsmål du møder i føromtalte logiske tests, i Test The Talents træningstests kan du møde logiske problemstillinger som ligger en anelse udover dette.

Husk at det vi her kalder en logisk tests, også af andre kaldes abstrakt, induktiv eller spatial test.

God fornøjelse


Lad os starte med det mest udbredte logiske testspørgsmål, som du finder i de fleste logiske tests.

Opgaven går ud på at finde ud af hvilken af figurerne A, B, C, eller D der rent logisk passer der hvor spørgsmålstegnet er. ?


Og med passer menes mere præcist. Der er en logisk sekvens i figurene fra venstre mod højre (fra 1-4) som hvis forsættes (5) KUN kan give mening med et af svarene A,B,C eller D.


Lad og gennemgå strukturen. Der en ydre figur, i dette tilfælde et kvadrat (markeret med den røde ramme) i ovenstående eksempel er den ens hele vejen i gennem sekvensen. Men du kan møde spørgsmål hvor rammen ændrer sig, og er en del af logikken.

Der er flere indre figurer (4 stk.) i dette tilfælde et kvadrat, en trekant, en stjerne og en cirkel. Her markeret med deres positioner 1,2,3,4

Du har nok også allerede lagt mærke til nuancerne i de indre figurer, som er henv. sorte og lysegrå.


Start systematisk med at se alene på kvadratet i de fire figurer. Det ses at kvadratet bevæger sig rundt mod uret.
Læg også mærke til at farven på kvadratet skifter fra sort til grå og tilbage til sort igen.
Fortsæt med at se på stjernen, cirklen og trekanten, og her ses det at de ligeledes bevæger sig mod uret, dog skifter stjernen og trekanten ikke farve undervejs.


Nu hvor du i foregående step har gennemskuet logikken, er det videre til at se på de fire svarmuligheder.

Det ses at kun svarmulighed C, har det sorte kvadrat tilbage på position 1, og de øvrige figurer passer også.

I det foregående eksempel så du hvordan positionen og farven på de indre figurer ændrede sig. Lad os se på flere af de typiske ændringer du skal holde øje med.


Antal: En simpel optælling af elementer og antallet af sider.  5 små sekskanter og 7 små firkanter.


Overlap: Fokuser på overlappet og hvilken figur der dannes (en firkant og en trekant)

 


Retning: Fokuser på hvilken retning stregerne peger, enten som et ur hvor de eksempelvis på den første figur peger mod kl. 3 og kl. 6. Det kan også være som grader (0-360) der bevæger sig rundt, fra den første figur til den anden, har den sorte streg ændret retning 45 grader med uret, og den grå 180 grader med/mod uret.

 


Spejling. Elementer kan spejle sig om en akse. I eksemplet ses der fire små figurer omkring en vandret streg (akse). Fra den 1. til den 2. figur har firkanten på position 1 vendt sig om sin egen akse.

 


Skjult: Elementer kan forsvinde bag hinanden. I eksemplet kan du på figur 2 se at cirklen og trekanten ender på samme postion. Og deraf forsvinder dobbeltpilen også bag firkanten, i figur 1.


Rotation: Elementer kan rotere om sig selv, og i ovenstående tilfælde er figuren samtidig blevet spejlvendt.


Vær opmærksom på at flere test-udbyderes klassiske logiske testspørgsmål ser således ud.

Her skal du selv tænke dig til spørgsmålstegnet, og finde ud af hvilken af A,B,C eller D som logiske passer til højre for de fire øverste figurer.

Lad os nu se på andre typer af logiske testspørgsmål.


Denne type, kaldet en matrix har som standard 9 felter. Vær opmærksom på at logikken typisk skal findes både i rækkerne, kolonnerne og nogle gange også diagonalt.

 

 

 


Denne type kendt som 'odd one out' (hvilken skiller sig ud) handler om at finde ud af hvilen af de fem figurer som skiller sig mest ud fra de andre.

 

 


Logisk Analogi:  De to øverste figurer har en logiske sammenhæng. Du skal finde ud af hvordan den nederste figure til venstre forholder sig til en af svarmulighederne.

 

 


Domino:  Som de klassiske logiske test skal du finde den figur som logisk ville komme efter den øverste domino til højre. Denne opgave har udelukkende fokus på antallet af øjne, og ofte ses separate sekvenser for henv. den øverste og nederste del af dominoen.