Korn Ferry – Talent Q Assessment

Skal du til at tage en Talent Q-test fra Korn Ferry? Vi vil introducere dig til de forskellige testtyper samt til testens opbygning og vurdering.

Virksomheder der tester kandidater med Korn Ferry – Talent Q

OM Korn Ferry – Talent Q Assessment

Talent Q-vurderinger er udviklet af Korn Ferry-virksomheden og bruges til at måle forskellige kognitive og personlige færdigheder. Ofte vil du blive bedt om at tage en ansættelsestest i begyndelsen af ansøgningsprocessen. Det fortæller den potentielle virksomhed om dine færdigheder og om, hvorvidt du vil komme videre i en runde. Talent Q-testene er psykometriske test. Talent Q Aspects og Talent Q Elements er designet til forskellige indgangsniveauer, men der er kun lidt forskel i strukturen. Tidspres, et væld af svarmuligheder og den adaptive opgavestil er en udfordring. Ferry Korn tilbyder desuden personlighedstesten Talent Q Dimensions, som måler din interesse og dit potentielle kulturelt fit med virksomheden. Til at måle ledelseskvaliteterne hos potentielle topchefer anvendes KFALP Leadership Potential Test. I det følgende får du mere at vide om opgaverne i Talent Q-testene.

Om Test The Talent

Test the Talent er en dansk jobtest træningsportal
Vores tests ud udviklet til at træne inden jobtesten
Du får uddybende feedback på hvert enkelt spørgsmål.
De bedste betingelser for at blive bedre
Test the Talents kunder forbedre sig gns. 76%

Struktur

Talent Q-testernes opbygning er forskellig for viden- og personlighedstests.

Test af viden

Talent Q Aspects og Talent Q Element Test har en lignende struktur. Begge prøver er opdelt i tre dele: numeriske, verbale og logiske færdigheder. Den numeriske del er baseret på analyse og fortolkning af datasæt i form af tabeller og diagrammer. Den mundtlige del er baseret på tekstanalyse, hvor der skal besvares forskellige spørgsmål. Den logiske del af prøverne handler om at genkende logiske sammenhænge og regler. Disse skal anerkendes og anvendes på en meningsfuld måde.

Personlighedstest

I de to personlighedstests Talent Q Dimension og KFALP Leadership Potential Test får du igen forskellige udsagn, som du skal være enig i på en skala. Personlighedstestene giver oplysninger om din motivation og arbejdsmoral.

Testkategorier og spørgsmålstyper

Korn Ferry – Talent Q Aspects

Talent Aspects er den noget lettere test og bruges i ansøgningsprocessen for unge fagfolk og ikke-akademikere. Prøven består af tre dele: numerisk viden, verbal forståelse og logisk tænkning.

I den numeriske del skal du fortolke diagrammer og tabeller og besvare de relevante spørgsmål.

I den verbale del får du korte tekster, som du skal drage konklusioner ud fra. Din evne til at analysere tekster bliver testet.

I den logiske del bliver din evne til at koncentrere dig og være opmærksom sat på prøve. Under tidspres skal du genkende visse regler i tal og bogstavkoder.

Korn Ferry – Talent Q Element

Talent Q Element er mere krævende og bruges til rekrutteringsprocessen for akademikere og lederstillinger op til topchefer. Prøven indeholder hovedsageligt multiple choice-spørgsmål. En særlig udfordring er det store antal svarmuligheder, som gør det umuligt at gætte. Desuden er denne test adaptiv, hvilket betyder, at sværhedsgraden øges i takt med, at testen skrider frem. Derudover er der tidspresset. Talent Q Element-testen består også af tre dele: numerisk viden, verbal forståelse og abstrakte færdigheder.

I den numeriske del får du data med diagrammer og tabeller, som du skal svare på spørgsmål. Her står du over for en masse svarmuligheder, men du har kun 16 minutter til 12 spørgsmål.

I den verbale del af prøven skal du besvare i alt 15 spørgsmål inden for tekstanalyse. Du har 16 minutter til dette. Du får en kort tekst og skal teste troværdigheden af et yderligere udsagn på baggrund af oplysningerne i teksten.

I den abstrakte/logiske del skal du løse 12 spørgsmål i form af symbolserier og matrixopgaver på 15 minutter. I den forbindelse skal du genkende abstrakte regler og anvende dem på skift.

Talent Q – dimensions

Denne test er designet til at måle dine personlige interesser og din motivation for det potentielle job i virksomheden. Desuden giver resultatet oplysninger om dine sociale færdigheder, din arbejdsmoral og din håndtering af visse situationer. I hver opgave får du fire udsagn, som du skal placere på en skala fra meget sandt til slet ikke sandt.

I en personlighedstest er der ikke noget rigtigt eller forkert i dine svar. Ikke desto mindre viser testen, om du og den potentielle virksomhed kan passe godt sammen eller ej, hvad angår kultur og moral. Du kan finde flere oplysninger om personlighedstests her på Test the Talent.

Denne test findes i tilpassede versioner afhængigt af branche og stilling.

Analyse af ledelsespotentialet i KFALP

Testen af ledelsespotentialet er en omfattende test for potentielle ledere, der måler deres potentiale for succes. Dette resulterer i en personlighedsprofil, der giver en generel prognose for, hvordan en kandidat vil klare sig i en lederstilling. Svarene på de forskellige spørgsmål giver oplysninger om følgende personlige egenskaber, som er vigtige i en lederstilling:

Motiver

Erfaring

Opmærksomhed

Ledelsesmæssige kvaliteter

Ydelse

Mulighed for udvikling i lederstillingen

I sidste ende giver resultatet af testen et overblik over, hvor dygtig du er som leder i almindelighed. Denne test måler ikke, om du også passer ind i virksomheden og kan klare specifikke udfordringer.

Evaluering

Når du har gennemført en ægte Korn Ferry – Talent Q-test, vil din testscore blive videregivet til den virksomhed, som du har søgt en ny stilling hos. Din generelle score er baseret på de korrekte svar, du giver. Dette sammenlignes med en normgruppe og afspejles derefter i en percentilescore.

Eksempel:

En score på 70 betyder, at du er bedre end 70 % af deltagerne i normgruppen og dermed hører til de 30 % bedste. Det betyder, at du har en god chance for at komme videre i ansøgningsprocessen.

Bemærk venligst, at der ikke er nogen rigtige eller forkerte svar i Q-Dimension personlighedstesten. Her er det afgørende, om dine svar passer til virksomheden.

Den bedste forberedelse til Korn Ferry – Talent Q

  1. Øv dig så meget som muligt i praksisprøver, før du tager den rigtige eksamen.
  2. Gentag de almindelige typer af aritmetik, såsom mental aritmetik, reglen om tre, procentregning osv.
  3. Spørg virksomheden præcis, hvilke færdighedsområder der vil blive spurgt om i din ansættelsestest, og fokuser på dem.
  4. Husk værktøjerne: blyant og papir er især nyttige til de mellemliggende beregninger i de numeriske prøver.
  5. Vær så koncentreret og fokuseret som muligt, når du tager den rigtige prøve, og vælg det tidspunkt på dagen, hvor du kan arbejde bedst.
  6. Sørg for at sidde helt uforstyrret, og sæt din telefon på lydløs.
  7. Træn og varm op lige før den rigtige prøve.

Køb adgang til generelle træningstest

38 x forskellige test-sæt
365 testspørgsmål
Stor overlapning med spørgsmålene i en Korn Ferry – Q Talent Test
Samtlige test-sæt er på dansk
Uddybende forklaring på hvert eneste spørgmål
Adgangen til alle testene er gyldig i 90 dage.
Træn og klar din Korn Ferry test bedre

HUSK, at vi giver dig pengene tilbage hvis du ikke ikke fuldt ud tilfreds med Test The Talents betalte tests!

© Copyright 2022 - Test The Talent - Disclaimer