Cut-e Test på dansk

En Cut-e Test, eller siden 2019 kendt som Aon’s Assessment Solution, er en sammensætning af flere rekrutteringstests fra forskellige områder, som anvendes i ansættelsesprocessen i mange dansk virksomheder. På Test The Talent finder du vigtige oplysninger om, hvordan du bedst forbereder dig.

Virksomheder, der tester potentielle kandidater med cut-e-tests

Om Cut-e Tests

Cut-e-testene er individuelt udformet afhængigt af branche og stilling og indeholder derfor forskellige testmoduler. Siden 2019 har testene kørt under navnet Aon’s Assessment Solutions og er gennemført på MapTQ-platformen. De forskellige prøver er tidsbestemt, så det er vigtigt at forberede sig grundigt. I den rigtige eksamen behøver du derfor ikke først at søge efter en løsning under tidspres. Der er i alt 40 forskellige testområder. De mest populære af dem præsenteres her på Test the Talent.

Om Test The Talent

Test the Talent er en portal, hvor du kan øve dig til din ansættelsesprøve.
Vores test er designet til at hjælpe dig med at forbedre dig betydeligt.
Du vil få detaljerede forklaringer og feedback på hvert spørgsmål.
De bedste betingelser for forbedring!
Test the Talent-kunderne forbedrer sig i gennemsnit med 76 %.

Struktur

En Cut-e-test findes ikke kun i én form, men består af 40 forskellige testområder, afhængigt af branche og stilling. Disse testområder omfatter verbal og numerisk viden, logisk forståelse, specialiseret viden, gamificerede vurderinger og test af værdier og interesser.

På det numeriske område testes bl.a. numerisk ræsonnement og regnefærdighed.

For at analysere dine verbale færdigheder stilles der opgaver til verbal ræsonnering.

I den logiske del kan du forvente opgavetyper, der måler dine logiske deduktive færdigheder. I forskellige testkategorier skal du genkende regler, logisk udfylde matricer og genkende logiske sammenhænge.

Specifikke videnopgavetyper vedrører aritmetiske opgaver som f.eks. regneregler, procentberegning, omregning af enheder og beregninger af arealer og former samt en sprogtest på engelsk og en test om din indlærings- og koncentrationsevne.

De gamificerede vurderinger tester din arbejdshukommelse og din evne til at ræsonnere.

Endelig er der en testkategori til at måle dine værdier og interesser, eller til at se, hvordan du ville reagere i bestemte situationer.

Du kan læse mere om de enkelte testkategorier nedenfor.

Testkategorier og spørgsmålstyper

Numerisk ræsonnement 

Denne prøve er kendt under betegnelsen numerisk skala og er beregnet til at teste din evne til at analysere tabeller og grafer. Du får seks faneblade med oplysninger, som du skal kontrollere en erklæring med. Din opgave er at afgøre, om udsagnet er sandt, falsk eller ikke kan besvares ud fra fanerne. Denne prøve findes i fire forskellige versioner, der kun adskiller sig fra hinanden i emnet for Admin, Consumer, Finance og Industry. I den korte kompakte version består hver test af 18 emner, i den fulde version af 37 emner.

Talfærdigheder 

I denne prøve skal du løse typiske numeriske ligninger. Resultatet er allerede givet. Denne test vurderer din evne til at regne under pres – for du har kun 5 minutter til at løse 15 opgaver med succes.

Verbale ræsonnementer 

Denne test findes i fem forskellige versioner, der er tilpasset til sektorerne Admin, Consumer, Finance, Industry og Instruct. Igen har Compact Test 18 spørgsmål hver, og den fulde test har 49 spørgsmål.

Du får seks faner med oplysninger, som du skal teste troværdigheden af et udsagn. Denne test måler din tekstforståelse og din evne til at ræsonnere.

Test til måling af din evne til at drage deduktive og logiske ræsonnementer

Vægte er

I denne test skal du løse 15 opgaver, der i opbygning minder om Sudoku. Du får et gitter med symboler. Et af felterne indeholder et spørgsmålstegn. Din opgave er at finde ud af, hvilket symbol der erstatter spørgsmålstegnet ved hjælp af logisk slutning.

Vægte cls

Også her skal man genkende logiske regler og derefter anvende dem. På i alt 12 minutter skal du løse 12 opgaver på i alt 12 minutter. For hver opgave får du fire til seks tabeller fyldt med tal og bogstaver. Tabellerne er markeret med farver og er således opdelt i to grupper. Du får fire borde mere, som ikke er markeret med en farve, og du skal finde ud af, hvilken gruppe de hører til.

Vægte sx

Denne test kræver en høj grad af koncentration, fordi nogle af opløsningerne er meget komplekse. Du får to rækker med symboler og med tomme felter imellem. Derudover får du tre nummernøgler. Nu skal du finde ud af, hvilken taltast der fik den øverste række af tal til at ændre sig til den nederste række af tal. Du kan løse højst 30 af disse spørgsmål på seks minutter.

Skalaer ix 

I denne type test skal du også genkende en logisk regel og derefter anvende den. Du får 20 spørgsmål, som du har i alt 5 minutter til at besvare. Derfor er denne opgave også klart under tidspres. Du får ni genstande, som alle har noget til fælles i henhold til en logisk regel. Bortset fra én ting – du skal finde den.

Vægte clx

I denne test har du seks minutter til at finde så mange rigtige løsninger som muligt. Opgaven er at genkende en logisk regel i to gitre fyldt med symboler og at anvende den igen. Vanskeligheden ved denne test ligger i at genkende en regel i meget komplekse strukturer.

Beregningsevne 

I denne prøve kan du bruge din lommeregner. På 16 minutter kan du løse op til 20 aritmetiske opgaver inden for procentregning, trekløverreglen, beregning af arealer og rum samt omregning af enheder.

Sprogkundskaber – engelsk 

Denne test er designet til at måle dine engelskkundskaber. Testen varer 10 minutter og består af tre dele,

Ordsprog – Her skal du udfylde en liste af tekster.

Ordforråd – Her skal du finde det rigtige ord.

Stavning – Her får du to versioner af en sætning og skal angive, hvilken af dem der er skrevet korrekt.

Læringspræstationer 

I denne test, der måler din indlæringsevne og korttidshukommelse, har du kun 30 sekunder pr. opgave. Den ene efter den anden vises 12 genstande, som du skal nummerere i den rigtige rækkefølge bagefter.

switchChallenge

Denne test tjekker din evne til at tænke logisk. Du får to gitre fyldt med symboler. Det øverste gitter er forskelligt fra det nederste gitter. Du vil få forskellige numeriske koder. Du skal nu finde ud af, hvilken talkode der har forårsaget udviklingen fra det øverste til det nederste gitter. På seks minutter skal du løse så mange opgaver som muligt.

digitChallenge 

Udfordringen i denne test er, at for hvert spørgsmål, der besvares korrekt, øges sværhedsgraden af det efterfølgende spørgsmål. Du skal løse matematiske ligninger, hvis slutresultat allerede er givet, og du har fem minutter til at løse så mange som muligt.

gridChallenge

I denne test, der måler din arbejdshukommelse, skal du huske visse genstande. Desuden vil du blive stillet spørgsmål om rumlig orientering. Du har 9 minutter til at gøre dette.

Situational Judgement Test 

Denne test tjekker, hvordan du ville handle i bestemte situationer ud fra dine værdier og interesser. Du bliver stillet over for en situation og skal vælge det svar, der mest ligner din adfærd, blandt de mulige svar.

Resultat

Scoren i din rigtige Cut-e-test beregnes ud fra din præstation i alle de testområder, du bliver spurgt om. Du får ét point for et korrekt svar i videnprøverne, og der trækkes ét point fra for et forkert svar. Når du har gennemført testen, vil din score blive videregivet til den virksomhed, som du har søgt en stilling hos. Dit resultat vil nu blive sammenlignet med dine konkurrenters resultater. Afhængigt af, hvor godt du klarer dig, vil du blive inviteret til næste trin i ansøgningsprocessen.

Vær opmærksom på, at det naturligvis ikke kun er svarene fra videnprøverne, der er vigtige. I personlighedstesten er der f.eks. naturligvis ikke noget rigtigt og forkert. Den ser kun på, om din adfærd er i overensstemmelse med virksomhedens kultur.

Den bedste forberedelse

  1. Øv dig så meget som muligt i praksisprøver, før du tager den rigtige eksamen.
  2. Gentag de almindelige typer af aritmetik, såsom mental aritmetik, reglen om tre, procentregning osv.
  3. Spørg virksomheden præcis, hvilke færdighedsområder der vil blive spurgt om i din ansættelsestest, og fokuser på dem.
  4. Husk værktøjerne: blyant og papir er især nyttige til de mellemliggende beregninger i de numeriske prøver.
  5. Vær så koncentreret og fokuseret som muligt, når du tager den rigtige prøve, og vælg det tidspunkt på dagen, hvor du kan arbejde bedst.
  6. Sørg for at sidde helt uforstyrret, og sæt din telefon på lydløs.
    Træn og varm op lige før den rigtige prøve.

Premium-adgang til de generelle praktiske prøver

38 x forskellige testsæt
365 testspørgsmål
Store overlapninger med spørgsmålene i en Cut-e-test
Alle testsæt er på tysk
Detaljeret forklaring af hvert spørgsmål
Adgang til alle test er gyldig i 90 dage.

Penge tilbage garanti, hvis du ikke er tilfreds med Premium-versionen af Test The Talent!

© Copyright 2022 - Test The Talent - Disclaimer